The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av hemsidor till danska

Professionell översättning av hemsidor, webbplatser och andra webbtexter till danska

Visste du att Danmark är Sveriges 4:e största handelspartner efter Tyskland, Norge och Finland (2018). Större än både Kina och USA som vi så ofta fokuserar på. Det finns därför all anledning att se på Danmark som en mycket attraktiv marknad med stor potential när man som företag vill öka sin internationella närvaro. Expansion av en verksamhet in på en ny marknad handlar idag om att vara tillgänglig och synlig online. Det finns flera undersökningar som visar på effekten av en lokal hemsida översatt till den potentiella kundens eget språk. Ofta kan en lokal hemsida öka omsättningen med över 25% på den marknad där man vill expandera bara genom att göra sig tillgänglig på det lokala språket. Det är därför oerhört enkelt att göra ett business case på en översättning av hemsidan till danska.

Vad är viktigt att tänka på innan jag beställer en översättning av min hemsida?

En översättning blir aldrig bättre än originaltexten, arbeta därför igenom dina texter så att de är riktigt bra innan du lämnar dem till oss för översättning. Att korrekt terminologi används är naturligtvis en viktig faktor som man måste ta hänsyn till. Arbetar du i en bransch med många fackuttryck så bör du därför upprätta en terminologilista, dvs. lista med de fackuttryck som är viktiga för er och så börjar vi med att översätta dem. Ni bekräftar vårt förslag till terminologi innan vi börjar med att översätta själva hemsidan till danska. På det här sättet säkrar vi inte bara att rätt termer används men kan också arbeta med en SEO-anpassning (sökordsoptimering) av texten i ett mycket tidigt skede.

Hur mycket kostar det att översätta hemsidan till danska?

Det beror naturligtvis på hur mycket text som skall översättas och hur ni levererar texten till oss, får vi den i MS Word eller Excel eller skall vi hämta ut den från er CMS (Content Management System) dvs. det webbpubliceringsverktyg som hemsidan ligger i och lägga in den nya texten eller gör er egen IT avdelning det? När det gäller själva översättningen så skall du räkna med ca: SEK 1,80/ord för en professionell översättning av hemsidan till danska. Vi använder endast professionella facköversättare med danska som modersmål i vår verksamhet detta är en del av den kvalitetsgaranti som vi lämnar på de uppdrag vi utför.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning av din hemsida till danska?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp din text här får du offert på en översättning.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning till danska direkt över internet.