The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Proffesionell översättning av dokument och handlingar till engelska

Auktoriserad översättning och facköversättning av dokument från bl.a. svenska till engelska.

Vi översätter alla typer av dokument inom juridik, finans, medicin samt teknik till engelska. Våra översättare är universitetsutbildade, har kompetens inom det område de översätter och naturligtvis engelska som modersmål. Här kan du beställa en professionell översättning av dina dokument från över 30 olika språk till engelska, bl.a. svenska, norska, danska, finska, tyska, franska, spanska, kinesiska, japanska, ryska m.fl. Vi hanterar all filtyper som doc, docx, excel, pdf, tif, Indesign etc.

Auktoriserad översättning av dokument till engelska

Vi utför auktoriserad översättning, eller certifierad översättning som den internationella termen är, av dokument till engelska. Dokument som skall användas i officiella sammanhang, mot universitet, myndigheter samt domstolar skall i stort sett alltid översättas av en auktoriserad översättare för att accepteras. Typiska dokument är betyg och intyg, domar, kontrakt och avtal, registerutdrag samt bank och försäkringsdokument.
Då det inte finns någon global standard för auktoriserad översättning använder vi så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas för att du inte skall behöva notarisera dina dokument hos notarius publicus. Dvs skall dokumenten användas i ett engelsk språkigt land så kommer vi att göra översättningen där, vi har översättare både i Australien, USA och Storbritannien, det är en av fördelarna med att använda en global översättningsbyrå.

Facköversättning av dokument till engelska

Vi utför också kvalificerad facköversättning av dokument och texter till engelska inom juridik, finans, medicin och teknologi. Med detta menar vi översättning av dokument och texter som är av mer specialiserad art där det ställs stora krav på ämneskunskap och terminologi. För den här typen av uppdrag använder vi kvalificerade facköversättare som är specialiserade inom ämnesområdet. De översättare som vi använder i vår verksamhet skall leva upp till nedanstående krav:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätta inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätta till sitt modersmål
  • skall vara bosatt i ett land där språket talas för att kunna följa med i språkutvecklingen

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Vi lever i alla avseenden upp till GDPR förordningen av den 25 maj 2018.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Du får en offert online omedelbart och om du sänder dokumenten över email till oss så svarar vi normalt sett alltid inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad facköversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.