Översättning av äktenskapsförord

Auktoriserad översättning av äktenskapsförord

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Juridiska facköversättningar
 • Erfarna juridiska översättare
 • Advokatbyråer, juridiska avdelningar, myndigheter, privatpersoner
 • Auktoriserade översättningar till 50 språk

Om du skall gifta dig med någon som inte har svenska som modersmål så kan det vara en god ide att översätta ett eventuellt äktenskapsförord så att båda förstår fullt ut vad som avtalats.

Skatteverket skriver:

Makar eller blivande makar kan i ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara makens eller makans enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord kan omfatta all makarnas egendom eller delar av egendomen. Äktenskapsförordet kan också omfatta bara den ena maken eller makans egendom.

När du letar efter en juridisk översättare är det mycket viktigt att ta hänsyn till de standarder i fråga om språklig kompetens, översättarkvalifikationer samt kunskaper om system, processer, terminologi och språkliga konventioner som gäller i olika fall. Våra översättare är specialiserade inom juridiska översättning och har en juridisk utbildning alternativt en juridisk specialistutbildning som översättare. Det gör att vi kan garantera en högkvalitativ översättning av ert äktenskapsförord (prenuptial agreement).

Ett äktenskapsförord är ett för båda parter bindande avtal

Det är viktigt att båda parter förstår vad som avtalats precis som att det är oerhört viktigt att om avtalet översätts att detta då görs av en kompetent auktoriserad översättare för att säkra också översättningens juridiska giltighet. Ett felaktigt översatt avtal kan innebära att avtalet förlorar sin juridiska status och ogiltigförklaras.

The Native Translator utför auktoriserad översättning av äktenskapsförord till över 30 språk

Hos oss kan du beställa en auktoriserad översättning av ett äktenskapsförord till över 30 språk direkt online. När översättningen är klar sänder vi dig översättning som PDF över email, dvs du mottager en email med en länk varifrån du kan ladda ned översättningen. Om du önskar så kommer också översättningen hem till dig med vanlig post i original.

Översättning av äktenskapsförord med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev certifierad enligt EN-15038, den första för översättningsbyråer specifika certifieringen. När denna 2015 avlöstes av ISO 17100 var vi nummer 7 i Europa att bli certifierad enligt den nya ISO standarden. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra certifieringar.

Rätt pris på översättning av äktenskapsförord

Vi tror att vi är en av de billigaste översättningsbyråerna verksamma i Sverige idag. Genom en effektiv organisation så har vi kunnat pressa våra priser utan att kompromissa med kvaliteten. Våra översättare är universitetsutbildade, har målspråket som modersmål och är kvalificerade facköversättare och auktoriserade översättare.

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Beställ en auktoriserad översättning av ert äktenskapsförord online

Du kan få en offert och också beställa en översättning av ditt äktenskapsförord direkt online i vår översättningsportal. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla juridisk facköversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>