Professionell och kvalitetssäkrad översättning till och från tyska ISO 17100. Vi kvalitetssäkrar alla översättningar med revision och terminologisk kontroll.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad översättningsbyrå specialiserad på översättning till och från tyska. Vi kvalitetscertifierades som den sjunde översättningsbyrån i Europa och det redan 2011, certifikatnr: 2011007.

Alla som arbetar med kvalitetssäkring vet att kvalitet är inget som slumpmässigt inträffar. Kvalitet är resultatet av ett beslut, en genomförd strategi med regelmässig uppföljning och ett klart definierat mål. Vi mottog vår kvalitetscertifiering redan 2011, då var den ny och hette EN-15038 men blev en ISO-certifiering 2015.

När du beställer en översättning till eller från tyska hos The Native Translator så kommer vi att leva upp till våra egna högt ställda krav och naturligtvis de krav som ingår vår certifiering. Översättningen kommer att genomföras av en universitetsutbildad översättare som har målspråket som modersmål. Han/hon kommer dessutom att ha kompetens inom just ditt ämnesområde och förstår därmed texten och kan terminologin. Ganska enkelt, det man inte förstår kan man inte översätta.

Vi utför kvalitetssäkrad översättning till och från tyska inom:

 • Ekonomi och finans
 • Juridik och samhällsvetenskapliga texter
 • Medicin inkluderande veterinärmedicin och farmakologi
 • Teknik, teknologi inkluderande medicinsk teknologi
 • Marknadsföring, turism, webbmaterial

Auktoriserad översättning till och från tyska

Oavsett om du beställer en auktoriserad översättning till eller från tyska så eftersträvar vi att göra denna i det land där översättningen ska användas. Därför är det viktigt att du, när du beställer din översättning, anger i vilket land den ska användas. Vi utför auktoriserad översättning mellan tyska och 30 språk och beställer du en auktoriserad översättning från tyska till svenska så kommer den att utföras av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare. Skall översättninge användas i Australien eller t.ex. Canada så använder vi översättare som är auktoriserade där.

Vi översätter mellan svenska och tyska men också 100 andra språk

Du kan beställa en kvalitetssäkrad översättning mellan tyska och följande språk direkt online: arabiska, bulgariska, danska, finska, franska, grekiska, hindi, italienska, kinesiska, koreanska, japanska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska, turkiska och ungerska. För övriga språk vill vi be dig att kontakta oss via e-post

Kvalitetssäkrad översättning till och från tyska hos The Native Translator

Vi levererar en professionell tysk översättning av högsta kvalitet där språkbruk och terminologi är korrekt. Vi strävar också efter att så långt möjligt bibehålla samma layout som i originaldokumentet och här behöver vi din hjälp. Om du levererar en bra inskannad kopia av det/de dokument du önskar att översätta så är det enklare och går snabbare för oss att återskapa layouten till översättningen.

Översättningen kommer att utföras av professionella, universitetsutbildade översättare med målspråket som modersmål. De är dessutom specialiserade inom just ditt ämnesområde, förstår texten och kan terminologin så oavsett om du beställer en medicinsk översättning, en kvalificerad teknisk eller en juridisk översättning så översätts ditt dokument av en översättare med rätt kompetens.

Att vara en ISO-certifierad översättningsbyrå förpliktar

Vi är som nämnt ovan kvalitetscertifierade enligt ISO 17100. Vi tar vårt kvalitetsarbete på stort allvar och efterlever dessutom kraven i ISO 14001 och 27001, certifieringar som reglerar miljöledning och datasäkerhet.

Sekretess en självklarhet

Vi översätter mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla översättningsuppdrag under mycket sträng sekretess och följer kraven i GDPR och ISO 27001.

Behöver du mer information eller vill du beställa en tysk översättning?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert med både pris och förväntad leveranstid för en auktoriserad översättning eller en kvalificerad facköversättning till eller från tyska direkt online. Behöver du mer information så når du oss via e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från tyska direkt online.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>