Översättning av domar till engelska The Native Translator
Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Juridisk översättning skall utföras av översättare med juridisk fackkompetens.

Översättning av domar och andra dokument till engelska

Domar och andra juridiska dokument som skall användas i officiella sammanhang måste översättas av auktoriserade translatorer eller på engelska ”Certified Translators”. Översättningen får då samma juridiska status som originaldokumenten och kan användas i kontakt med myndigheter och domstolar utanför Sverige.

I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare i de anglosaxiska länderna sker certifiationen av fristående organisationer; STI (Canada), ATA (USA), NAATI (Australien och NZ) och ITI i Storbritannien.

Behöver du översätta en dom till engelska?

Vi översätter domar och andra juridiska dokument mellan svenska och engelska men också mellan engelska och över 30 andra språk. Vi använder alltid auktoriserade och certifierade översättare och vid behov så görs översättningen som en auktoriserad (stämplad) översättning. Vi eftersträvar att använda översättare som är auktoriserade eller certifierade i mottagarlandet. Dvs. skall din dom framvisas för en myndighet i Australien så kommer vi att använda en av våra översättare som är bosatt och auktoriserad i Australien.

Vad är The Native Translator?

Vi är en kvalitetscertifierad global översättningsbyrå med huvudkontor i Schweiz, specialiserad på kvalificerad översättning inom juridik, finans och medicin. Byrån etablerades i 2005 och är idag en global byrå med ca: 5 500 översättare varav 55 i Sverige. 2011 blev det möjligt att kvalitetscertifiera översättningsbyråer och vi var den 7e i Europa som mottog detta certifikat, är ISO 17100 certifierade med certifikat 2011007. Du kan läsa mer om våra certifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Juridisk översättning med kvalitetsgaranti

Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla översättningar vi utför. Dvs. skulle du mot förmodan finna något som är felöversatt eller som du skulle önska varit formulerat annorlunda så ser vi på översättningen igen. Att vi huvudsakligen använder auktoriserade och certifierade översättare ger dig också en trygghet, det är inte enbart vi som kvalitetskontrollerat den översättare som skall utföra din översättning utan också en extern part i Sverige Kammarkollegiet.

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Hur mycket kostar det att översätta en dom till engelska?

Här kan du får svar på frågan direkt, ladda upp ditt dokument i vår översättningsportal, den ger dig både pris och leveranstid på mindre än en minut.

Behöver du mer information?

Kontakta oss på e-post, vi försöker att svara inom 30 minuter och det dygnet runt.

The Native Translator är en global ISO kvalitetscertifierad översättningsbyrå som fokuserar på kvalificerad översättning inom juridik, finans och medicin.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>