Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Finansiell översättning skall utföras av översättare med finansiell fackkompetens.

Översättning årsredovisningar, bokslut, resultatrapporter och andra finansiella dokument

Årsredovisningar, bokslut, resultatrapporter och andra finansiella dokument som skall användas i officiella sammanhang måste översättas av auktoriserade translatorer eller på engelska ”Certified Translators”. Översättningen får då samma juridiska status som originaldokumenten och kan användas i kontakt med myndigheter och domstolar utanför Sverige.

I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare i de anglosaxiska länderna sker certifiationen av fristående organisationer; STI (Canada), ATA (USA), NAATI (Australien och NZ) och ITI i Storbritannien.

Behöver du översätta din årsredovisning till engelska?

Vi översätter finansiella dokument som kvartalsrapporter, årsbokslut, bokslutskommunikér mm. mellan svenska och engelska men också mellan engelska och över 30 andra språk. Vi använder alltid auktoriserade och certifierade översättare och vid behov så görs översättningen som en auktoriserad översättning. Vi eftersträvar att använda översättare som är auktoriserade eller certifierade i mottagarlandet. Dvs. skall din dom framvisas för en finansiell myndighet i USA så kommer vi att använda en av våra översättare som är bosatt och auktoriserad i USA.

Vad är The Native Translator?

Vi är en kvalitetscertifierad global översättningsbyrå med huvudkontor i Schweiz, specialiserad på kvalificerad översättning inom juridik, finans och medicin. Byrån etablerades i 2005 och är idag en global byrå med ca: 5 500 översättare varav 55 i Sverige. 2011 blev det möjligt att kvalitetscertifiera översättningsbyråer och vi var den 7e i Europa som mottog detta certifikat, är ISO 17100 certifierade med certifikat 2011007. Du kan läsa mer om våra certifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Finansiell översättning med kvalitetsgaranti

Vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar vi utför. Dvs. skulle du mot förmodan finna något som är felöversatt eller som du skulle önska formulerat annorlunda så ser vi på översättningen igen. Att vi huvudsakligen använder auktoriserade och certifierade översättare ger dig också en trygghet, det är inte enbart vi som kvalitetskontrollerat den översättare som skall utföra din översättning utan också en extern part i Sverige Kammarkollegiet.

Hur mycket kostar det att översätta en årsredovisning till engelska?

Här kan du får svar på frågan direkt, ladda upp din årsredovisning i vår översättningsportal, den ger dig både pris och leveranstid på mindre än en minut.

Behöver du mer information?

Kontakta oss på e-post, vi försöker att svara inom 30 minuter och det dygnet runt.

The Native Translator är en global ISO kvalitetscertifierad översättningsbyrå som fokuserar på översättning inom juridik, finans och medicin.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>