Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Teknisk översättning till och från norska

Teknisk facköversättning till och från norska - översättare med ämneskompetens som kan både ämnet och terminologin, kvalitetssäkrad ISO 17100

Vi utför teknisk översättning till och från norska inom de flesta tekniska ämnesområden av dokument och texter som manualer, instruktioner, handböcker, tekniska hemsidor, tekniskt marknadsföringsmaterial etc.

Så här arbetar våra tekniska översättare

Våra översättare är professionella tekniska facköversättare dvs. specialister inom sitt ämnesområde. De arbetar med CAT-verktyg och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vid längre samarbeten upprättar vi alltid kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder just din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det därför mycket viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Vilken kompetens har The Native Translator's översättare?

Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare, översättare som har norska som modersmål och bor och lever i Norge, detta för att de skall vara uppdaterade med den aldrig avstannande språkutvecklingen. Utöver att de är mycket duktiga lingvister och har lång erfarenhet så är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Då vi är en fullservice översättningsbyrå så är vi inte enbart specialiserad på teknisk översättning utan erbjuder översättningen inom samtliga fackområden.

Vi utför teknisk översättning, till och från norska av bland annat:

 • Arbetsbeskrivningar
 • Bruksanvisningar
 • Driftsinstruktioner
 • Faktablad
 • Handböcker
 • Installationsanvisningar
 • Monteringsanvisning
 • Produktbeskrivningar
 • Produktblad och produktdatablad
 • Produktkataloger
 • Säkerhetsdatablad
 • Teknisk reklam
 • Tekniska manualer
 • Tekniska rapporter
 • Tekniska specifikationer
 • Varningstexter

Teknisk översättning från med kvalitetsgaranti ISO 17100

The Native Translator är en översättningsbyrå som är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100 kvalitetsstandarden för översättningsbyråer. Vårt arbete kontrolleras var 24 månad av certifierande auktoritet för att säkra att vi följer kraven i våra certifieringar. Detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet och vi lämnar naturligtvis kvalitetsgaranti på samtliga våra finska översättningar.  Du kan läsa mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal.

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår portal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>