Finansiell översättning The Native Translator

Finansiell översättning till engelska – ISO 17100

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Finansiella facköversättningar
 • Finansiella översättare med målspråket som modersmål
 • Finansiella analyser, årsredovisningar, värdepappersprospekt
 • Banker, finansiella institutioner, finansiella rådgivare

Finansiell översättning till engelska uförd av facköversättare och auktoriserade översättare

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå. Med fler än 5 500 professionella översättare i vårt nätverk har vi både kapacitet och kompetens att täcka hela ditt finansiella översättningsbehov till engelska och det dygnet runt. Finansiella översättningar till engelska kräver, likt de flesta andra översättningar, översättare som är specialister. Dvs. specialiserade översättare med djupgående fackkompetens inom ekonomi och finans som kan ämnet och inte minst den finansiella terminologin.

Vi tillhandahåller högkvalitativa finansiella översättningar utförda av professionella facköversättare och auktoriserade översättare. En snabb och effektiv översättningstjänst till engelska för juridiska och finansiella texter och dokument från översättare med erfarenhet från världens stora finanscenter.

Våra finansiella facköversättare är universitetsutbildade branschspecialister

De översättare som arbetar för oss är universitetsutbildade och med minimum 10 års erfarenhet som finansiella översättare på heltid. De har engelska som modersmål, bor och lever i England eller i ett land där den variant av engelska som du önskar att översätta till talas. Vi har utöver i England också översättare i Australien, Canada, Nya Zeeland, USA samt Sydafrika. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är våra översättare dessutom branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Exempel på finansiella texter och dokument som vi översätter till engelska är: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt,  och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås av engelsktalande mottagare globalt.

Finansiell översättning till engelska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Datasäkerhet och sekretess

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Säker hantering av information är vår högsta prioritet. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.

Här beställer du en finansiell facköversättning eller auktoriserad översättning:

Ladda upp ditt/dina dokument i vår översättningsportal så får du direkt både pris och förväntat leveransdato på en kvalitetssäkrad finansiell översättning till engelska. Om du som företag önskar att bli fakturerad eller behöver mer information så kontaktar du oss på e-post dygnet runt

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad finansiell och juridisk översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad finansiell översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>