Finansiell översättning The Native Translator
Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Finansiell översättning till engelska – ISO 17100

Finansiell översättning till engelska uförd av facköversättare och auktoriserade översättare

Finansiella översättningar till engelska kräver, likt de flesta andra översättningar, översättare som är specialister. Dvs. specialiserade översättare med djupgående fackkompetens inom ekonomi och finans som kan ämnet och inte minst den finansiella terminologin. The Native Translator är en del av schweiziska The Translator Group, och specialiserad på juridisk och finansiell översättning till engelska. Vi tillhandahåller högkvalitativa översättningar utförda av professionella facköversättare och auktoriserade översättare. En snabb och effektiv översättningstjänst för juridiska och finansiella texter och dokument från översättare med erfarenhet från världens stora finanscenter.

Universitetsutbildade finansiella facköversättare

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast universitetsutbildade professionella översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål. Vi har ett omfattande nätverk av professionella översättare, och levererar regelbundet både juridiska och finansiella översättningar på samtliga större språk.

Finansiell översättning till engelska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Här kan du få en offert och också beställa en finansiell översättning

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Du kan få en offert och också beställa en finansiell översättning till engelska av ditt/dina dokument direkt online i vår översättningsportal.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad finansiell och juridisk översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad finansiell översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>