Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning från finska till svenska online

The Native Translator utför auktoriserad översättning från finska till svenska av finansiella och juridiska dokument, kvalitetssäkring ISO 17100

The Native Translator ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och en globalt ledande leverantör av auktoriserade översättningar bland annat från finska till svenska. Du beställer din översättning online och vi levererar den auktoriserade översättningen som PDF över e-post samtidigt som du också kan få den hemsänd i original med post. Vår leveranstid för en auktoriserad finsk översättning ligger ofta under 48 timmar.

Utöver auktoriserade översättningar från finska så kan vi också hjälpa dig med en facköversättning av alla typer av texter och dokument från medicinska avhandlingar och patientjournaler till juridiska dokument som rättsprotokoll, avtal och kontrakt, tekniska manualer, hemsidor pressmeddelanden, betyg, intyg, m.m.från finska till svenska.

Vad är en auktoriserad översättare?

En auktoriserad översättare är en översättare vars kompetens kontrollerats av, som i Sverige Kammarkollegiet, i Finland Utbildningsstyrelsen men det kan också vara som i de Germanska länderna och Frankrike att det är domstolarna som auktoriserar en översättare. I de anglosaxiska länderna är det en fristående organisation som samtidigt organiserar översättare som utför auktoriseringen.

Exempel på typer av dokument som kan kräva en auktoriserad översättning:

  • Födelseattester
  • Dödsattester
  • Vigselbevis
  • Skilsmässobevis
  • Kontrakt och avtal
  • Lagfarter
  • Utdrag ur polisregistret
  • Patientjournaler
  • Redovisningshandlingar
  • Betyg

Vilken kompetens har The Native Translator's översättare?

De översättare som arbetar för oss är samtliga universitetsutbildade. De är flytande på finska men har svenska som modersmål och bor och lever i Sverige. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet. All vår personal är bunden av sekretessavtal. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal.

Översättning från finska med kvalitetsgaranti ISO 17100 och ISO 20771

The Native Translator är en översättningsbyrå som är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100 och ISO 20771 standarden för juridisk översättning. Vårt arbete kontrolleras var 24 månad av certifierande auktoritet för att säkra att vi följer kraven i våra certifieringar. Detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet och vi lämnar naturligtvis kvalitetsgaranti på samtliga våra finska översättningar.  Du kan läsa mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Här kan du beställa en översättning från finska till svenska eller få mer information:

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Du kan få en offert och också beställa en översättning av ditt/dina dokument direkt online i vår översättningsportal.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>