The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning från finska till svenska online

The Native Translator utför auktoriserad översättning från finska till svenska av finansiella och juridiska dokument.

The Native Translator ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och en globalt ledande leverantör av auktoriserade översättningar bland annat från finska till svenska. Du beställer din översättning online och vi levererar den auktoriserade översättningen som PDF över e-post samtidigt som du också kan få den hemsänd i original med post. Vår leveranstid för en auktoriserad finsk översättning ligger ofta under 48 timmar.

Utöver auktoriserade översättningar från finska så kan vi också hjälpa dig med en facköversättning av alla typer av texter och dokument från medicinska avhandlingar och patientjournaler till juridiska dokument som rättsprotokoll, avtal och kontrakt, tekniska manualer, hemsidor pressmeddelanden, betyg, intyg, m.m.från finska till svenska.

Vad är en auktoriserad översättare?

En auktoriserad översättare är en översättare vars kompetens kontrollerats av, som i Sverige Kammarkollegiet, i Finland Utbildningsstyrelsen men det kan också vara som i de Germanska länderna och Frankrike att det är domstolarna som auktoriserar en översättare. I de anglosaxiska länderna är det en fristående organisation som samtidigt organiserar översättare som utför auktoriseringen.

Exempel på typer av dokument som kan kräva en auktoriserad översättning:

  • Födelseattester
  • Dödsattester
  • Vigselbevis
  • Skilsmässobevis
  • Kontrakt och avtal
  • Lagfarter
  • Utdrag ur polisregistret
  • Patientjournaler
  • Redovisningshandlingar
  • Betyg

Vilken kompetens har The Native Translator's översättare?

De översättare som arbetar för oss är samtliga universitetsutbildade. De är flytande på finska men har svenska som modersmål och bor och lever i Sverige. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, all vår personal är också bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du kan betala med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår portal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.