Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning från svenska till turkiska

Facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till turkiska inom teknik, juridik, finans och medicin. Universitetsutbildade översättare med ämneskompetens.

Oavsett fackområde så har vi kompetenta översättare som kan hjälpa dig med en professionell översättning från svenska till turkiska. Med över 5 500 professionella facköversättare till vårt förfogande så är vi är en av de ledande översättningsbyråerna i Europa när det gäller högkvalitativ facköversättning.

Auktoriserad översättning från svenska till turkiska

Juridiska och finansiella dokument måsta oftast översättas av en auktoriserad översättare särskilt om de kommer att lämnas till en statlig myndighet eller används i offentlig förvaltning t.ex. universitet, kommuner, landsting eller ambassad/konsulat. Om du beställer en auktoriserad översättning till turkiska hos oss så är den giltig i Turkiet utan att den skall stämplas hos notarius publicus i Sverige då vi notariserar i Turkiet.

Vi lämnar alltid kvalitetsgaranti på våra turkiska översättningar

Våra turkiska översättare och translatorer är universitetsutbildade med lång erfarenhet av kvalificerade översättningar. De arbetar i enlighet med Kammarkollegiets ”God Translatorsed” och hela vår organisation är certifierad enligt ISO 17100. Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla våra översättningar och det innebär att texterna i de översättningar vi genomför är korrekta språkligt, stilistiskt och facktekniskt med en enhetlig användning av uttryck, begrepp, ord och förkortningar. Språket är flytande, lättläst, lätt för målgruppen att förstå och idiomatiskt korrekt.

Modersmålsprincipen vid översättning till och från turkiska

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från turkiska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med turkiska som modersmål översätter till turkiska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra turkiska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till turkiska.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi är bl.a. specialiserade på snabb högkvalitativ turkisk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>