Teknisk översättning

Professionell teknisk översättning ISO 17100

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

Facköversättning inom alla teknikområden.

Med fler än 5 500 tekniska facköversättare är vi en av de största översättningsbyråerna fokuserade på teknisk översättning i Europa. Vi hanterar alla typer av texter och dokument och har teknisk fackkompetens inom de flesta teknikområden. Oavsett vilken bransch du verkar inom kan vi erbjuda kvalitetsöversättningar som utförs av branschspecialiserade tekniska översättare, som vet vilken terminologi som ska användas, förstår ämnet och inriktar sig på målgruppen och marknaden.

Byggteknisk översättning

Översättning som inriktar sig på bygg och anläggningsbranschen kallar vi för byggteknisk översättning. Ofta handlar det om översättning av teknisk dokumentation med det kan också vara säkerhetsinstruktioner, medarbetarhandböcker för utländsk personal i Sverige eller svensk personal utomlands.

Fordonsteknisk översättning

Bilbranschen, arbetsmaskiner, landbruksmaskiner, skogsmaskiner är typiska områden. Användarmanualer och tekniska specifikationer men också utbildnings- och reklammaterial.

IT och data relaterad teknisk översättning

Lokalisering av användargränsnitt, systemtexter mm

Medicinteknisk översättning

Vi översätter det mesta inom medicinteknik allt från användarmanualer till utbildnings- och reklammaterial.

Maskinteknisk översättning

Som i all teknisk översättning så handlar det i mycket stor utsträckning om översättning av användarmanualer och bruksanvisningar, tekniska specifikationer och säkerhetsblad.

Teknisk översättning inom vitvarubranschen

Användamanualer och marknadsföringsmaterial samt tekniska specifikationer för allt från diskmaskiner till strykjärn. Vi hanterar hela spektrat av hushållsmaskiner.

Marknadens bästa priser på teknisk översättning

Vi eftersträvar att alltid kunna erbjuda marknadens bästa priser på översättning. Detta kan vi göra då vi har en mycket lean organisation och använder effektiva CAT Tools (terminologi databaser och översättningsminnen) för att dels säkra en kontinuitet inom och mellan texter men också för att kunna återanvända redan översatta ord och meningar.

Våra tekniska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

 • genomgått universitetsutbildning som översättare
 • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
 • enbart översätter till sitt modersmål

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningstjänst och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade enligt ISO 17100 och att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.     

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, såväl våra översättare som projektledare och övrig administrativ personal är bundna av sekretessavtal. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.   

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en snabb översättning online, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningstjänst online och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi utför teknisk översättning mellan 30 av de största språken.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>