Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell teknisk översättning från engelska till svenska

ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå, vi utför teknisk översättning till svenska från bl.a. engelska.

The Translator Group är en av de ledande tekniska översättningsbyråerna i Europe specialiserad på bl.a. teknisk översättning från engelska till svenska. Det finns inga uppdrag som är främmande för oss, vi utför kvalificerad teknisk och naturvetenskaplig översättning från engelska till svenska direkt online här på The Native Translator men för större uppdrag rekommenderar vi vår företagsservice The Business Translator som är en traditionell teknisk översättningsbyrå. Texttyper vi ofta översätter är: bruksanvisningar, manualer, produktbeskrivningar, systembeskrivningar, säkerhetsanvisningar, Power Point presentationer, webbsidor mm.

Vi utför teknisk översättning från engelska till svenska inom följande sektorer:

  • Byggindustri
  • Energi och miljöteknik
  • Fordonsteknik
  • It och telekom
  • Verkstadsmaskiner

Konsekvent terminologi - så här arbetar våra tekniska översättare

Våra översättare är facköversättare dvs. specialister inom sitt ämnesområde. De arbetar med terminologidatabaser, CAT-verktyg och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vid längre samarbeten upprättar vi alltid kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder just din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det därför mycket viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Våra facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Sekretess och säker filhantering

All vår personal är bunden av sekretessavtal. Och vi hanterar dina filer med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal. För känsliga projekt ingår vi gärna specifika sekretessavtal.

Har du frågor eller behöver råd och/eller hjälp så står vi gärna till tjänst, du når oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en teknisk översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, vi är certifierade enligt både ISO 17100 och i Nord Amerika CAN/CGSB 131.10.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>