Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning inom teknik och industri, tekniska översättare med fackkompetens.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå online.

Vi är branschspecialister och med över 5 500 översättare är The Translator Group en av de ledande tekniska översättningsbyråerna i Europa. Vi översätter och lokaliserar teknisk dokumentation inom tillverkningsindustri, transport, IT och konsumentprodukter.

Vi översätter installationsmanualer, produktkataloger, driftsinstruktioner, bruksanvisningar, produktbroschyrer och tekniska hemsidor. Lokaliserar programvara och hjälper dig med att anpassa programvaran för en ny marknad. Vi hanterar allt från ett till 100 språk i samma projekt.

Våra tekniska översättningstjänster är till för företag och organisationer med ett regelbundet behov av översättning, korrekturläsning och andra språktjänster och som ställer höga krav på kvalitet, konsekvens och personlig service.

Hos oss för du ditt eget översättningsteam

Som kund hos The Native Translator får du ditt eget tekniska översättningsteam. Direktkontakt till en projektledare som alltid hanterar de uppdrag du anförtror oss. Vi väljer ut en grupp tekniska specialistöversättare som alltid kommer att arbeta med dina projekt för att säkra att skrivstil och uttryckssätt är konsekvent vad gäller både de texter som du översätter idag och de som du kommer att översätta i framtiden så att ditt varumärkes integritet och konsekvens bibehålls.

Terminologidatabaser och CAT

Vi använder översättningsminnen och terminologidatabaser för att säkra en korrekt och homogen terminologi i de texter vi översätter. För många av våra kunder upprättar vi företagsspecifika översättningsminnen för att säkra att vi varje gång använder samma terminologi. Det har också en annan fördel att kostnaden för att översätta blir lägre då vi kan återanvända redan översatta textstycken. Den här typen av hjälpmedel är särskilt värdefulla just när det gäller teknisk översättning där språket är relativt kortfattat.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt teknisk översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade enligt ISO 17100 och kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.    

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, såväl våra översättare som projektledare och övrig administrativ personal är bundna av sekretessavtal. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.  

Säker betalning online

Du kan betala för din översättning med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. 

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en teknisk översättning, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi utför teknisk översättning till och från engelska och 30 andra språk direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>