Teknisk översättare tyska svenska

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Tekniska översättare från tyska till svenska med fackkompetens

ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå för kvalificerad teknisk översättning från tyska

The Translator Group är en av de ledande tekniska översättningsbyråerna i Europa. Vi utför kvalificerad teknisk översättning från tyska till svenska och över 30 andra språk. Vi använder oss av den senaste tekniken för att säkerställa att vi kan leverera en korrekt och professionell teknisk översättning från tyska. Det som kallas datorstödd översättning görs med hjälp av olika CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och hjälper oss att kartlägga och spara våra kunders specifika önskemål om terminologi och språkbruk vid återkommande uppdrag. Vi har tekniska översättare med kompetens inom ett stort antal ämnesområden och du kan beställa en teknisk översättning från tyska till svenska direkt online här på The Native Translator.

Konsekvent terminologi med hjälp av terminologidatabaser

Vi arbetar med terminologidatabaser och översättningsverktyg (CAT). Det innebär att vi återanvänder de översättningar som vi redan gjort för dig och ditt företag. Detta är kostnadseffektivt men också kvalitetshöjande då det gör terminologin konsekvent inom och mellan dina dokument. När vi startar större projekt så vill vi gärna börja med att etablera en företagsspecifik terminologidatabas för att säkra att den terminologi vi använder är korrekt, det sparar både tid och pengar.

Våra facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Våra tekniska översättare har kunskap och insikter inom olika specialområden. Oavsett om du ska översätta en medicinsk bruksanvisning eller ett komplext anbudsunderlag från tyska så har vi rätt person för jobbet.

Vi utför teknisk översättning från tyska till svenska inom följande sektorer:

  • Data & IT
  • Energisystem
  • Fordonsindustri
  • Kemiteknik
  • Maskinteknik
  • Telekommunikation
  • Transport & logistik

Teknisk översättning från tyska till svenska med ISO 17100 kvalitetssäkring

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Konfidentiell hantering 

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer den nya normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Har du frågor eller behöver råd och/eller hjälp så står vi gärna till tjänst, du når oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en teknisk översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, vi är certifierade enligt både ISO 17100 och i Nord Amerika CAN/CGSB 131.10.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>