Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Tekniska översättare från tyska till svenska med universitetsutbildning och fackkompetens.

ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå tyska

The Translator Group är en av de ledande tekniska översättningsbyråerna i Europa. Vi utför kvalificerad teknisk översättning från tyska till svenska och över 30 andra språk. Du kan beställa en teknisk översättning från tyska direkt online här på The Native Translator. För större uppdrag rekommenderar vi vår företagsservice The Business Translator som är en traditionell teknisk översättningsbyrå.

Vi utför teknisk översättning från tyska till svenska inom följande sektorer:

  • Byggindustri
  • Energi och miljöteknik
  • Fordonsteknik
  • It och telekom
  • Verkstadsmaskiner

Konsekvent terminologi

Vi arbetar med terminologidatabaser och översättningsverktyg (CAT). Det innebär att vi återanvänder de översättningar som vi redan gjort för dig och ditt företag. Detta är kostnadseffektivt men också kvalitetshöjande då det gör terminologin konsekvent inom och mellan dina dokument. När vi startar större projekt så vill vi gärna börja med att etablera en företagsspecifik terminologidatabas för att säkra att den terminologi vi använder är korrekt, det sparar både tid och pengar.

Våra facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 certifierad och från 2015 enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. 

Konfidentiell hantering 

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer den nya normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Har du frågor eller behöver råd och/eller hjälp så står vi gärna till tjänst, du når oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en teknisk översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, vi är certifierade enligt både ISO 17100 och i Nord Amerika CAN/CGSB 131.10.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>