Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Här kan du beställa och få levererat en auktoriserad översättning på under 24 timmar.

Vi utför auktoriserad översättning till 25 språk, beställ en auktoriserad översättning online och få leverans redan i morgon, offert på under 1 minut.

Vi utför auktoriserad översättning till och från svenska samt certifierad översättning mellan ca. 85 andra språk och ofta med levererans inom 24 timmar. Vi har ett stort antal auktoriserade översättare som arbetar för oss och kan därför ofta hantera mycket stora material på kort tid.

En auktoriserad översättare har genomgått ett kompetensprov hos Kammarkollegiet, detta är din kvalitetsgaranti. Certifierade översättare i andra länder har genomgått motsvarande tester hos lokala myndigheter, ofta är dessa knutna till en domstol eller en organisation som certifierar översättare som i ITI i England, NAATI i Australien eller ATA i USA.

Dokument som normalt kräver en auktoriserad översättare är:

Födelseattester, diplom, vigselbevis, betyg, medicinska journaler, pass, juridiska dokument, domar, redovisningshandlingar, kontoutdrag, kontrakt mm.

Skanna in ditt dokument och ladda upp det i vår portal. Inom få sekunder så har du både pris och förväntad leveranstidpunkt. Betalar gör du med kreditkort. Leveransen sker som en PDF fil av det översatta dokumentet. Normalt sett behöver du aldrig ett original då du oftast inte levererar originalet till din motpart men skulle du önska detta så klickar du i rutan för original och detta kommer med ordinär post inom 2-5 dagar.

Notera i vilket land du skall använda din översättning

Vi ber dig också att notera i vilket land ditt dokument skall användas då vi alltid försöker att använda en auktoriserad översättare i det land där dokumentet skall användas för att säkra att översättningen accepteras utan att den först skall legaliseras hos UD. Notera samtidigt att sättet som certifiering utförs på skiljer från land till land. I Sverige stämplas dokumentet och signeras av den auktoriserade översättaren medan i t.ex. England så skriver den certifierade översättaren en text som bekräftar dokumentets korrekta översättning och underskriver sedan. Detta sker inte alltid på originaldokumentet utan kan vara ett medföljande dokumentet med hänvisning till originalet.

Våra översättare är naturligtvis universitetsutbildade

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Om du önskar kan du också betala direkt till vårt svenska bankgiro.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning, klicka på PRISKALKYLATOR

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad juridisk översättningstjänst specialiserad på att snabbt leverera auktoriserad översättning snabbt direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>