Är en apostille nödvändig på en auktoriserad översättning

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Apostille konventionen

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille. En fullständig förteckning över konventionsländerna finns på Haag-konferensens webbplats.

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille:

 • Allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet


 • Polisiära handlingar

 • Handlingar från Riks- och landsarkivet


 • Vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare


 • Betyg/intyg från universitet och högskolor


 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus


 • Handlingar undertecknade av svenska handelskammare


 • Dokument som inte är utfärdade i Sverige som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige


 • Översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet

Dvs. en översättning gjord i ett konventionsland måste normalt sett alltid förses med en apostille för att vara giltig i ett annat konventionsland. För länder som ej underskrivit Haag dokumentet krävs dessutom legalisering på UD och landets beskickning. Notera att The Translator Group alltid använder översättare som är auktoriserade i det land där handlingen skall användas och det krävs därför vare sig apostille eller legalisering av översättningen, dock kan fortfarande finnas krav om bestyrkande av originalhandlingen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191

Den 6 juli 2016 infördes EU förordningen 2016/1191 som skall främja och simplificera fri rörlighet inom unionen. Kravet på apostille har bortfallit för vissa handlingar och officiella handlingar (t.ex. födelsebevis, vigselbevis, notariatshandlingar, domar) och bestyrkta kopior av dessa som utfärdats av myndigheterna i ett EU-land måste godtas som äkta av myndigheterna i ett annat EU-land, utan att det krävs någon äkthetsstämpel dvs. apostill.

Kontakta oss gärna på e-post för mer information.

The Native Translator är en professionell online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, vi är kvalitetscertifierade enligt SO 17100.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>