Professionell översättning franska till svenska

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning från franska till svenska

Facköversättning och auktoriserad översättning från franska till svenska ISO 17100

Behöver du översätta viktiga dokument eller texter från franska till svenska? Då har du kommit till rätt. Vårt team består av universitetsutbildade facköversättare och auktoriserade översättare som är specialiserade på att leverera högkvalitativa översättningar oavsett ämne och text.

Vi utför facköversättning och auktoriserad översättning av texter och dokument inom ämnesområdena, ekonomi, finans, juridik, teknik och medicin från franska till svenska. När du beställer en översättning hos oss så får du en professionell översättning utförd av en universitetsutbildad facköversättare eller auktoriserad översättare som är flytande på franska men som har svenska som modersmål. Modersmålsprincipen är viktig när det gäller översättning och ett kvalitetskrav hos oss.

Facköversättning från franska till svenska

Med facköversättning så menar vi kvalificerad översättning inom ekonomi, finans, juridik, teknik och medicin. Översättningen görs av en översättare som har specifik kompetens inom ämnesområdet, förstår texten och kan terminologin. Översättaren är universitetsutbildad, naturligtvis flytande på franska men med svenska som modersmål.

Auktoriserad översättning av dokument och texter från franska till svenska 

Ofta krävs det att en översättning skall vara auktoriserad. Som exempel på dokument som alltid kräver en auktoriserad översättning kan vi nämna; personbevis, vigselbevis, kontrakt och avtal, domar och registerdokument. Att de översätts av en auktoriserad fransk översättare är en kvalitetsgaranti och krävs alltid av myndigheter, domstolar och t.ex. universitet. Vi utför auktoriserad översättning från franska till svenska av alla typer av texter och dokument inom juridik och ekonomi/finans och du kan beställa en auktoriserad översättning från franska direkt online. I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare.

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå vad innebär det?

Att vi som översättningsbyrå är ISO 17100 certifierad innebär att vi har genomgått en certifieringsprocess där vi etablerat arbetssätt (SOP) och processer som skall säkra att den kvalitet vi levererar är högsta möjliga. Våra processer är dokumenterade och godkända och sedan har certifierande organ kontrollerat att detta också efterlevs, kontroller av vår verksamhet görs minst var 24e månad. I certifieringen ligger allt från krav på de översättare som vi rekryterar till sättet vi efterkontrollerar de texter vi översatt.

Med högsta möjliga kvalitet menar vi att de översättningar vi levererar är korrekta språkligt, stilistiskt och facktekniskt med en enhetlig användning av uttryck, begrepp, ord och förkortningar. Språket är flytande, lättläst, lätt för målgruppen att förstå och idiomatiskt korrekt.

Konfidentiell hantering

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Här kan du beställa en facköversättning eller auktoriserad översättning från franska till svenska:

Ladda upp ett Word dokument, en PDF eller en tydlig skan av ditt dokument i vår översättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay. (Vi är PCI Security Standards certifierade).

Note: Om du inte har en skanner så rekommenderar vi gratis appen Adobe Scan.

The Native Translator är en online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, kvalitetscertifierade enligt ISO 17100.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>