Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning från franska till svenska

Professionell översättning från franska till svenska av alla typer av dokument och texter utförd av universitetsutbildade facköversättare och auktoriserade översättare .

The Native Translator utför facköversättning och auktoriserad översättning av texter och dokument inom ämnesområdena, ekonomi, finans, juridik, teknik och medicin från franska till svenska. När du beställer en översättning från franska till svenska hos oss så får du en professionell översättning utförd av en universitetsutbildad facköversättare eller auktoriserad översättare som är flytande på franska men som har svenska som modersmål. Modersmålsprincipen är viktig när det gäller översättning och ett kvalitetskrav hos oss.

Facköversättning från franska till svenska

Med facköversättning så menar vi kvalificerad översättning inom ämnesområdena ekonomi, finans, juridik, teknik och medicin. Översättningen görs av en översättare som har specifik kompetens inom ämnesområdet, förstår texten och kan terminologin. Översättaren är universitetsutbildad naturligtvis flytande på franska men har svenska som modersmål.

Auktoriserad översättning av dokument och texter från franska till svenska 

Ofta krävs det att en översättning skall vara auktoriserad. Som exempel på dokument som alltid kräver en auktoriserad översättning kan vi nämna; personbevis, vigselbevis, kontrakt och avtal, domar och registerdokument. Att de översätts av en auktoriserad fransk översättare är en kvalitetsgaranti och krävs alltid av myndigheter, domstolar och t.ex. universitet. Vi utför auktoriserad översättning från franska till svenska av alla typer av texter och dokument inom juridik och ekonomi/finans och du kan beställa en auktoriserad översättning från franska direkt online. I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare.

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå vad innebär det?

Att vi som översättningsbyrå är ISO 17100 certifierad innebär att vi har genomgått en certifieringsprocess där vi etablerat arbetssätt (SOP) och processer som skall säkra att den kvalitet vi levererar är högsta möjliga. Våra processer är dokumenterade och godkända och sedan har certifierande organ kontrollerat att detta också efterlevs, kontroller av vår verksamhet görs minst var 24e månad. I certifieringen ligger allt från krav på de översättare som vi rekryterar till sättet vi efterkontrollerar de texter vi översatt.

Med högsta möjliga kvalitet menar vi att de översättningar vi levererar är korrekta språkligt, stilistiskt och facktekniskt med en enhetlig användning av uttryck, begrepp, ord och förkortningar. Språket är flytande, lättläst, lätt för målgruppen att förstå och idiomatiskt korrekt.

Konfidentiell hantering

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument så att ingen otillbörlig får tillgång, sekretess är för oss en självklarhet, all vår personal är omfattade av ett sekretessavtal och dokument krypteras med SSL teknik.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning eller auktoriserad översättning från franska till svenska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, certifierade enligt både ISO 17100 och i Nord Amerika CAN/CGSB 131.10.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>