Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionella översättare från tyska till svenska inom alla fackområden

Auktoriserad översättning och facköversättning från tyska till svenska med kvalitetsgaranti.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och utför professionell facköversättning och auktoriserad översättning från tyska till svenska inom samtliga fackområden. Oavsett om din text är teknisk, finansiell, juridisk eller kanske en medicinsk doktorsavhandling så kan vi hjälpa dig. Vi har kompetenta svenska facköversättare kvalificerade inom i stort sett alla ämnesområden. Tack vare vårt nätverk av översättare och lingvister med vitt skilda specialkompetenser tillhandahåller vi en snabb översättningsservice med kvalitetsgaranti till och från de flesta av världens affärsspråk och i de flesta tänkbara filformat.

Ämneskompetenta översättare från tyska till svenska

Om du skall översätta en text eller ett dokument med en viss grad av specialisering det kan vara inom medicin, teknik, juridik eller ekonomi så räcker det inte med att översättaren är duktig på tyska och har svenska som modersmål. En översättare som skall översätta en facktext från tyska till svenska måste också kunna ämnet och terminologin annars blir det inte en bra översättning. För kvalificerad översättning inom ovanstående ämnen använder vi alltid s.k. facköversättare dvs. översättare med djupgående kompetens inom det område som skall översättas, de är flytande på tyska och har svenska som modersmål.

Auktoriserad översättning från tyska till svenska

Här kan du beställa en auktoriserad översättning från tyska till svenska. Översättningen utförs av mormalt av översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet i språkkombinationen tyska till svenska. Du mottager en översättning som är signerad, daterad och stämplad av den auktoriserade översättaren.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera högkvalitativa översättningar krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt svenska modersmål och bor och lever i Sverige.

Detta får du när du beställer en översättning från tyska till svenska hos The Native Translator

Vi levererar en professionell översättning från tyska till svenska av högsta kvalitet där språkbruk och terminologi är korrekt. Vi eftersträvar också att så långt möjligt bibehålla samma layout som i originaldokumentet.
Våra översättare är professionella universitetsutbildade översättare med målspråket som svenska. De är dessutom specialiserade inom det ämnesområde de översätter och förstår texten och kan terminologin så oavsett om du beställer en medicinsk översättning, en kvalificerad teknisk eller en juridisk översättning så har vi översättare med rätt kompetens.
Om du behöver en auktoriserad översättning från tyska till svenska så eftersträvar vi att göra den i Sverige av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare, det finns dock undantag till exempel när en översättning skall legaliseras hos en ambassad eller ett konsulat.
Vi är certifierade enligt ISO 17100 och lämnar naturligtvis kvalitetsgaranti på de översättningar vi utför.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal. Vi följer rekommendationerna i ISO 27001 strikt.

Hur mycket kostar en översättning från tyska till svenska?

Ladda upp ditt dokument i vår översättningsportal så får du svar direkt. Det tar mindre än 1 minut att beräkna både pris och förväntad leveranstid. Du kan beställa din översättning och betala med kreditkort online, och vi accepterar följande betalningsmetoder: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och Apple Pay.

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning från tyska till svenska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>