Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå online

Facköversättare och auktoriserade översättare inom juridik, finans, medicin och teknik.

The Native Translator är en ISO certifierad översättningsbyrå online och utför professionell facköversättning och auktoriserad översättning mellan 100 språk inom samtliga fackområden med leverans direkt online. Oavsett om din text är teknisk, finansiell, juridisk eller en medicinsk doktorsavhandling så kan vi hjälpa dig. Vi har facköversättare kvalificerade inom i stort sett alla ämnesområden. Genom vårt globala nätverk av professionella översättare och lingvister med vitt skilda specialkompetenser, erbjuder vi snabb service till och från de flesta av världens språk och i de flesta tänkbara filformat dygnet runt, året runt.

Kvalitetscertifierad översättningsbyrå online

  • ISO 17100-certifierade översättningar
  • Erfarna och branschspecifika översättare
  • Konfidentiell hantering av dina dokument
  • Snabb och punktlig leverans
  • Oöverträffad kvalitet och kundtjänst

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter endast til sitt modersmål

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Kvalitetssäkrad översättning online ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är vår etiska standard

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

Ladda upp ett Word dokument, en PDF eller en tydlig skan av ditt dokument i vår översättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay. (Vi är PCI Security Standards certifierade).

Note: Om du inte har en skanner så rekommenderar vi gratis appen Adobe Scan

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå online specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>