ISO 17100 certifierad översättningsbyrå för företag

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Professionell översättning för företag till över 100 språk.

Oavsett vilket språk du vill kommunicera på kan vårt världsomspännande nätverk av erfarna översättare med specialistkompetens inom nästan alla branscher hjälpa dig. Vi utför alla typer av översättningar, från vanlig översättning till auktoriserad översättning. Vi har översättare som oavsett ämnesområde och svårighetsgrad kan hjälpa dig. Vi är en komplett översättningsbyrå för företag, myndigheter och internationella organisationer och utför professionell facköversättning och auktoriserad översättning inom ämnesområdena; finans, juridik, teknik, medicin samt marknadsföring och PR.

Tillgänglighet är en av våra styrkor

Vi finns tillgängliga dygnet runt och oavsett om ditt företag behöver en auktoriserad översättning av ett kontrakt eller avtal eller kanske en teknisk facköversättning så finns vi tillgängliga och kan hjälpa dig med en kvalificerad översättning mellan över 100 språk varav 25  direkt online. Med fler än 5 500 professionella översättare är vi sedan 2005 en av de största översättningsbyråerna fokuserade på företag i Europa.

Vi översätter bland annat följande typer av dokument:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, betyg, domar och lagtexter, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal, registerdokument samt dokument för upphandlingar.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås av mottagare globalt.
 • Medicinska facktexter: Avhandlingar, bipacksedlar, medicinska studier, vetenskapliga artiklar, patientjournaler,  och medicin-tekniska broschyrer – vi är ISO 17100 certifierade och specialiserade på medicinsk och medicin-teknisk översättning.
 • Teknisk dokumentation: Bruksanvisningar, datablad, patent , serviceinformation och tekniska broschyrer – vi behärskar den specifika terminologin för att målinriktat översätta dina tekniska texter.

Våra översättare har alltid målspråket som modersmål

Våra översättare är universitetsutbildade och har alltid målspråket som modersmål och har därför en naturlig koppling till den lokala kulturen. Men ett språk utvecklas hela tiden och därför bor och lever våra översättare också i ett land där målspråket talas, det är en förutsättning för att man skall kunna följa med i den aldrig avstannande språkutvecklingen. Språk är en vital del av kulturen i alla länder och man måste förstå och kunna utnyttja de fina nyanserna i språket för att effektivt, personligt och på ett säljande sätt kommunicera sitt budskap.

Kvalitetsgaranterad översättning ISO 17100

Att som företag välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Kvaliten på den text du publicerar eller sänder till en kund eller leverantör säger en hel del om vem du är, därför bör du vara noga när du skall välja den byrå som skall få förtroendet att "representera" dig. Översättaren måste dessutom utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade enligt ISO 17100 och kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, såväl våra översättare som projektledare och övrig administrativ personal är bundna av sekretessavtal. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt. 

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning, klicka på PRISKALKYLATOR.

Om du som företag föredrar att bli fakturerad eller behöver mer information så kontaktar du oss på e-post, vi finns tillgängliga dygnet runt.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå för företag specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad översättning till företag direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>