Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Juridisk facköversättning av kontrakt ISO 17100

Översättning av kontrakt - juridisk facköversättning till 30 språk

The Native Translator utför professionell facköversättning av kontrakt och avtal men också översättning av andra juridiska och finansiella dokument med beställning direkt online. Vi är ett effektivt alternativ till mer traditionella översättningsbyråer då vi erbjuder samma professionella översättningstjänster men väsentligt billigare tack vare att vår verksamhet är internetbaserad.

Översättning av kontrakt och avtal till 30 språk

Våra översättare är universitetsutbildade med minimum 5 års erfarenhet som översättare på heltid. De har utöver gedigna språkkunskaper djupgående kompetens inom juridik och översätter självklart endast till sitt modersmål. Vi översätter kontrak och avtal mellan 30 språk bland dem svenska, danska, engelska, arabiska, franska, italienska, kinesiska, nederländska, norska, spanska, tyska, ryska m.fl.

Auktoriserad översättning av kontrakt och avtal

Kontrakt och avtal måste i vissa situationer översättas av en auktoriserad översättare. Översättningen blir då bestyrkt av en auktoriserad translator. En auktoriserad translator är en av Kammarkollegiet, eller motsvarande organisation i utlandet, auktoriserad översättare. I juridisk mening innebär detta att översättningen är likvärdig originalhandlingen. Denna typ av översättning är mest vanlig när det gäller domar, intyg, betyg, personhandlingar och liknande.

Våra juridiska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 branschspecifik kvalitetscertifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2015 certifierad enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga översättare.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Våra servrar är SSL säkrade och vi följer riktlinjerna i GDPR och ISO 27001 som reglerar informationssäkerhet.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Behöver du mer information eller önskar du en offert?

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt kontrakt direkt i vår portal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla juridisk kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>