Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning från japanska till svenska ISO 17100

Professionell facköversättning och auktoriserad översättning från japanska till svenska.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad högkvalitativ översättningstjänst och din pålitliga partner för auktoriserade och specialiserade facköversättningar från japanska till svenska. Med djup kompetens inom områdena finans, juridik, medicin och teknik tillhandahåller vi högkvalitativa översättningar som uppfyller just dina behov. Här kan du beställa en kvalificerad översättning utförd av universitetsutbildade facköversättare och auktoriserade translatorer.

Facköversättning från japanska till svenska

Många uppdrag kräver specialkunskaper för att översättningen ska nå hög kvalitet. Våra japanska översättare är särskilt insatta i tekniska samt handels- och juridiska termer och har erfarenhet från typiska exportindustribranscher som IT, fordons-, sjöfarts- och läkemedelsindustrin.

Auktoriserad översättning från japanska till svenska

Myndigheter och domstolar ställer ofta krav på en auktoriserad översättning, eller certifierad översättning som det också ofta kallas. Vi har både i Sverige av Kammarkollegiet auktoriserade översättare och översättare auktoriserade i de flesta andra länder till vårt förfogande så oavsett var översättningen skall användas så har vi översättare som är kvalificerade för uppdraget. Vi utför auktoriserad juridisk översättning mellan svenska och japanska men också fler än 30 andra språk.

Översättning från japanska till svenska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Vi arbetar med alla typer av företagskommunikation och detta inom alla fackområden. Vi söker långsiktiga samarbeten med våra kunder och då vi är en fullservice översättningsbyrå så kan vi normalt sett lösa våra kunders hela översättningsbehov. Vi bygger kundspecifika terminologidatabaser och andra resurser för att garantera att det i de översättningar vi utför alltid används korrekt kundspecifik terminologi.

Konfidentiell hantering 

Vi har mycket stränga sekretess- och säkerhetsprocedurer eftersom vi regelbundet hanterar konfidentiellt material. Samtliga medarbetare har tystnadsplikt. Vi sparar inget fysiskt eller digitalt material vi fått från kund efter det att uppdraget är slutfört. Vi följer den nya certifieringen ISO 27001 för att säkra dina dokument.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

Här kan du både få en offert och beställa en facköversättning eller auktoriserad översättning från japanska till svenska, klicka på PRISKALKYLATOR.

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla specialiserad facköversättning och auktoriserad översättning till och från japanska.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>