Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Översättning av Pressreleaser

Professionell översättning av pressreleaser och annan marknadskommunikation utförd av professionella copywriters till 25 språk direkt online!

I dag när man har tillgång till hela världen via sin egen dator har man alla möjligheter att ta sitt företag och sina idéer utomlands. Att lägga ut informationsmaterial på andra språk än svenska på hemsidan är ofta första steget i en internationell expansion. Nästa steg kan vara att kontinuerligt översätta pressreleaser och annan marknadsinformation.

Vi översätter inte enbart pressreleaser

Vi utför även annan typ av mediaöversättning t.ex. broschyrer, kataloger, annonser och reklam. Din marknadsföring bör översättas till de alla de språk som dina potentiella målgrupper talar, det finns vetenskapliga undersökningar som visa att detta ökar din omsättning med över 25%. Viktigt är också att den text man publicerar faktiskt genererar ett intresse, en i och för sig välskriven text med bra information säljer ofta inte med mindre den är målgruppsanpassad, dvs. skriven specifikt för den/de personer vars intresse man önskar att väcka. Därför använder vi professionella copywriters till att både skriva och översätta marknadsföringstexter. Du får då texter som är anpassade till din målgrupp och som gör läsare till kunder. 

Våra översättare är naturligtvis universitetsutbildade

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade enligt ISO 17100 och kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.  

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Om du önskar kan du också betala direkt till vårt svenska bankgiro.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en översättning av din pressrelease, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad juridisk översättningstjänst specialiserad på att snabbt leverera billig kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>