Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Översättning av adoptionshandlingar

Auktoriserad översättning av adoptionshandlingar snabbt och effektivt direkt online, professionell översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

The Native Translator kan hjälpa dig med en auktoriserad översättning av adoptionshandlingar direkt online. Skanna in det dokument du behöver översätta och ladda upp det i vår portal. Du anger källspråk och målspråk, väljer juridisk översättning och om nödvändigt auktoriserad och på under 1 minut så har du information om både pris och förväntad leveranstid. Vi levererar normalt sett inom 24 timmar en PDF kopia på den auktoriserade översättningen till din e-post adress och originalet, om du beställt ett sådant, inom 2-5 dagar beroende på postgången.

Vi översätter adoptionshandlingar till och från över 140 språk

Finns språket du behöver översätta från eller till inte med på listan i vår översättningsportal så kontaktar du oss på e-post, vi svarar normalt sett inom 60 minuter, och då vi hanterar över 140 språk så löser vi ditt problem! Har du frågor eller behöver råd och/eller hjälp så står vi gärna till tjänst.

Vi är specialister på översättning av adoptionshandlingar

De flesta stora europeiska organisationer som arbetar med adoptioner använder våra tjänster bland annat Adoptionscentrum i Sverige, Save The Children i Finland och Verdens Barn i Norge.

Våra facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Våra servrar är SSL säkrade, vi lever upp till GDPR och följer ISO 27001 som handlar om informationssäkerhet.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>