Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Vi översätter din årsredovisning

Professionell översättning av din årsredovisning, vi är en ISO 17100 certifierad finansiell översättningsbyrå.

Årsredovisningar måste översättas av kvalificerade facköversättare. Syftet med en årsredovisning är inte bara att kommunicera företagets ekonomiska resultat utan att spegla företagets position på en föränderlig marknad. Därför bör valet av översättare inte lämnas åt slumpen. Det är viktigt översättaren har förståelse för detta då varje ord i en årsredovisning vägs av ägare, analytiker och investerare och en oprecis översättning eller olyckligt ordval kan få stor effekt på marknadens värdering av företaget. Varje år översätter vi årsredovisningar och kvartalsraporter för nästan 100 olika företag.

Våra översättningar uppfyller standarder för redovisning

Våra översättare är insatta i EU-föreskrifter och standarder för svensk redovisning men vi översätter också enligt internationella standarder som US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), IAS (International Accounting Standards) och IFRS (International Financial Reporting Standards).

Auktoriserad översättning av årsredovisningar, kvartalsrapporter, börsmeddelanden mm.

Vi utför också auktoriserad översättning av dokument och det direkt online. Vi kan hjälpa till med en auktoriserad översättning av affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal mm. Vi har översättare som är auktoriserade i ett stort antal olika länder så oavsett var du skall använda din översättning så kan vi hjälpa dig, det är en av fördelarna med att använda en global översättningsbyrå. Årsredovisningar, kvartalsrapporter och börsmeddelanden är exempel på den typ av texter som vi översätter.

Våra finansiella facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2015 certifierad enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrative processen utan lägger stor vikt på själva kvalitetssäkringen av översättningsprocessen.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Vi följer den nya normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid Project Managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår portal för en online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad finansiell översättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>