Översätta webbplats

Vi kan översätta din webbplats professionellt

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Kvalitetssäkrad översättning av webbplatser till 100 språk

Din webbplats är ditt visitkort och ofta det första mötet mellan ditt företag och en potentiell kund. Ett möte som avgör om en ny affärsrelation etableras eller om en av dina konkurrenter istället får den order som du gärna skulle haft.

Undersökningar genomförda av det amerikanska konsultföretaget Common Sense Advisory visar på att du i vissa språkområden kan förlora upp mot 70% av dina potentiella kunder om information om ditt företag och dina produkter inte finns tillgänglig på besökarens eget språk.

Översättning av finansiella och juridiska webbplatser

Vi översätter webbplatser för både finansiella företag och internationella advokatbyråer. I båda fallen är de språkliga krav som ställs mycket höga. Ofta språkligt avancerade texter med branschspecifik terminologi. För den här typen av uppdrag använder vi uteslutande auktoriserade översättare som är vana att arbeta med den här typen av texter.

Översättning av tekniska webbplatser

Teknisk översättning och därmed också översättning av tekniska webbplatser svarar för mer än 50% av den webbplatsöversättning som vi utför. Bilproducenter, reservdelsföretag och tekniska grossister som behöver uppdatera sina hemsidor med nya produkter är exempel den typ av översättning som vi genomför.

Översättning av medicinska webbplatser

Vi utför kvalificerade medicinska översättningar som avhandlingar, medicinska artiklar, produktinformation till läkare men också medicinska översättningar avsedda för en bredare målgrupp i form av marknadsföringsmaterial, informationsblad, produktbeskrivningar, pressmeddelanden och webbplatser.

Översättning av webbplatser för resenäringen

Som översättningspartner till Visit Technology Group så översätter vi ett otal av webbplatser för turistindustrin och hotellkedjor i Sverige och över hela Europa. Här krävs det ett annat språkbruk än på de mer terminologiskt specialiserade tekniska, medicinska och juridiska webbplatserna. Här måsta budskapet säljas på ett annat sätt och därför använder vi översättare som har förmågan att förföra läsaren.

Vi kan översätta din webbplats till 100 språk

Vi kan översätta och lokalisera din webbplats till över 100 språk. våra översättare är inte enbart lingvister de har också bred fackkompetens inom det ämnesområde de översätter och dina texter kommer därför att vara konsekvent översatta med en korrekt terminologi. Med över 5 500 facköversättare och kontor på 4 kontinenter kombinerar vi lokal kompetens med internationell skalbarhet och kan hjälpa dig att sprida ditt budskap på ett sätt så att ditt varumärkes integritet och konsekvens bibehålls.

Våra webböversättningstjänster innefattar:

 • Översättning och lokalisering av webbplatser till 100 språk
 • SEO anpassning vid översättning av webbplatser
 • Lokalisering av grafik
 • Översättning av webbapplikationer och användargränssnitt
 • Introduktion av översatta texter direkt i kundens CMS system

En global översättningsbyrå men ändå lokal 

Vi en av de största europeiska översättningsbyråerna och kombinerar lokal kompetens med internationell skalbarhet. Detta innebär att vi kan åtaga oss alt från mindre uppdrag till stora mångpråkiga översättningar av dokument där det ställs stora krav på projektledning och kvalitetskontroll.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade enligt ISO 17100 och att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.     

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, såväl våra översättare som projektledare och övrig administrativ personal är bundna av sekretessavtal. Vi följer normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Har du frågor eller behöver råd och/eller hjälp så står vi gärna till tjänst, du når oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningbyrå. Vi utför översättning av webbplatser till över 100 språk.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>