Översättningstjänster inom medicin TheNative Translator

Översättningstjänster inom medicin enligt ISO 17100

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Medicinska översättningar
 • Översättare med medicinsk och farmakologisk kompetens
 • Medicinska, medicintekniska och farmaceutiska översättningar
 • Vi översätter medicinska texter till 60 språk

Vi erbjuder avancerade medicinska översättningar

På The Native Translator använder vi oss alltjämt av översättare från vårt team som översätter till sitt modersmål och är utbildade och certifierade specialister inom olika medicinska områden, till exempel medicinteknik, tandvård, homeopati, farmakologi eller veterinärmedicin för medicinska eller medicintekniska företag eller läkemedelsindustrin. Vi översätter kliniska studier och prövningar, bruksanvisningar för tillverkare av medicinteknisk utrustning, bipacksedlar för läkemedelsindustrin och resultat av medicinska undersökningar. Våra medicinska översättare genomgår regelbundet vidareutbildning för att hålla sig uppdaterade om nyheter inom medicin- och läkemedelsindustrin och om den senaste utvecklingen inom sina respektive specialområden.

Certifiering är avgörande

Som certifierad leverantör av översättningstjänster är The Native Translator en tillförlitlig samarbetspartner när det gäller översättningar inom läkemedel och medicin. Vi kan styrka detta med hjälp av en kvalitetsstandard som är anpassad efter områdena läkemedel och medicin. Vi är certifierade enligt ISO-standarden 17100:2015, som tydligt reglerar översättnings- och revideringsprocesserna. Vi tillämpar genomgående denna standard och kompletterar dessutom med professionell granskning som utförs av projektledare med språklig kompetens, vilket säkerställer att våra översättningar håller högsta kvalitet. Kvaliteten garanteras även med hjälp av våra interna korrekturläsare som har omfattande kunskap inom det aktuella ämnet och är specialiserade inom medicin och läkemedel. Alla data behandlas naturligtvis med största sekretess. Vi erbjuder både ett sekretessavtal och dataskydd med hjälp av SSL-kryptering.

Våra översättningar förmedlar budskapet med kirurgisk precision

När det gäller att producera kvalitativa översättningar inom andra områden kan språklig variation vara vardagsmat, men inom medicin- och läkemedelsindustrin krävs absolut precision! All text måste vara semantiskt korrekt, och rätt teknisk terminologi och korrekt återgivning av förkortningar samt efterlevnad av nationella och internationella bestämmelser är grundläggande för exakta tekniska översättningar. De eventuella konsekvenserna av en otydligt formulerad bipacksedel eller en felaktigt översatt, eller oöversatt, användarmanual till en respirator kan vara förödande.

Översättning av kliniska dokument

Kliniska dokument omfattar sammanfattningar av och protokoll från kliniska studier och prövningar, kliniska utvecklingsplaner för läkemedel, prövningsinformation, patientrapporterade mått (Patient-Reported Outcome Measures, PROM) osv. Vid översättning av sådana dokument krävs noggrann överensstämmelse med vetenskapliga och kliniska uttryck och exakt terminologi.

Översättning av reglerande dokument

Översättning av reglerande dokument omfattar till exempel läkemedelsdossierer (Investigational Medicinal Product Dossiers, IMPD), tillståndsansökningar för läkemedelsprövning (Investigational New Drug Applications, IND) och Drug Master Files (DMF) från läkemedelsmyndigheter, inklusive patientinformation, märkning på förpackningar, anvisningar osv. När det gäller dessa dokument måste våra översättare följa gällande bestämmelser från nationella och internationella tillsynsmyndigheter (EMA, FDA, DKMA) beträffande terminologi, innehåll och format.

Översättning av dokument om farmakovigilans och läkemedelssäkerhet

Översättning av dokument om farmakovigilans och läkemedelssäkerhet måste uppfylla kraven i läkemedelstillverkarens lagstadgade rapporter om biverkningar baserat på information från patienter och läkare. Snabbhet och effektivitet i hanteringen av översättningar är särskilt viktigt inom detta område, eftersom det är avgörande för att kunna publicera eller lämna in texter i tid.

Översättning av allmänna medicinska texter

Inom området allmänna medicinska texter ryms medicinska journaler, patientinformation och liknande. Även för sådana dokument krävs en sakkunnig och erfaren översättare med kunskap om medicinska och vetenskapliga formuleringar och termer för att säkerställa god kommunikation på olika språk.

Översättning av dokumentation om medicinteknisk utrustning

Medicinteknisk översättning omfattar manualer, bruksanvisningar, utbildningsmaterial, programvarudokumentation, märkning på inre och yttre förpackningar och mycket annat. Vid denna typ av översättning krävs exakt återgivning av källtexten, vilket förutsätter absolut precision för att undvika otydligheter gällande användning av utrustningen.

ISO 17100-certifierad medicinsk översättningsbyrå

The Native Translator är en ISO-certifierad översättningsbyrå som erbjuder professionella medicinska översättningar. Vårt kvalitetssäkringssystem granskas årligen av ett behörigt certifieringsorgan och uppfyller kraven i ISO-standarden 17100:2015. I ISO 17100:2015 fastställs de krav som gäller för centrala processer, resurser och övriga aspekter vad gäller tillhandahållande av medicinska översättningar av hög kvalitet som uppfyller gällande specifikationer.

Garanterad sekretess

The Native Translator har sekretessavtal med alla kunder, och samtliga anställda och leverantörer omfattas av sekretessavtal. Detta säkerställer att all information som våra kunder tillhandahåller alltid hanteras med fullständig sekretess och skyddas från obehörig extern åtkomst.

Beställ en medicinsk översättning här

Välj källspråk och målspråk och ladda upp ditt dokument direkt på vår översättningsportal. I endast tre snabba steg kan du på mindre än en minut ta reda på vad din översättning kommer att kosta och när vi kan leverera den. Vi kan hantera Word, PDF, TIF och flera andra format. Om du vill ha mer information kan du kontakta oss dygnet runt via e-post.

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad översättningsbyrå som är specialiserad inom högkvalitativa medicinska översättningar direkt via internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>