Medicinsk översättare från engelska

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk översättare från engelska ISO 17100

Professionell medicinsk översättning från engelska till svenska

När det kommer till medicin är exakt och tillförlitlig kommunikation av yttersta vikt. Oavsett om du representerar ett läkemedelsföretag, en tillverkare av medicintekniska produkter, en forskningsinstitution eller en vårdgivare, är det avgörande med precisa och kulturellt anpassade översättningar.

På The Native Translator är vi specialiserade på att tillhandahålla högkvalitativa medicinska översättningstjänster som är skräddarsydda för att möta de unika behoven inom farma, medicinteknik och life science. Vårt team av medicinska översättare och ämnesexperter är inte bara flytande på engelska och har svenska som modersmål, de kan också den medicinska terminologin, regler och branschstandarder. Med deras expertis säkerställer vi att dina medicinska dokument översätts korrekt samtidigt som deras ursprungliga betydelse och sammanhang bevaras.

Medicinsk facköversättning från engelska

Våra medicinska översättare är alla specialiserade med kompetens inom de flesta medicinska fackområden. De är flytande på engelska och har svenska som modersmål. Vi översätter både för läkemedelsindustrin såväl som för medicintekniska företag och ett antal CRO:er (Clinical Research Organisations) runt om i världen.

Konsekvent terminologi

Vi arbetar alltid med översättningsverktyg (CAT). Det innebär att vi återanvänder de medicinska översättningar som vi redan gjort för ditt företag. Detta är mycket kostnadseffektivt men också kvalitetshöjande då det gör terminologin konsekvent inom och mellan dina dokument från ett översättningstillfälle till ett annat.

En medicinsk översättningsbyrå med rätt kompetens

Hos The Native Translator har vi de resurser och den kompetens som krävs även för komplexa uppdrag. Vi har tillhandahållit medicinska översättningar till multinationella farmaföretag, medicintekniska företag och CRO:er globalt sedan 2005. Våra medicnska facköversättare och translatorer jobbar i enlighet med Kammarkollegiets "God Translatorsed" och under sträng sekretess.

Medicinsk översättning från engelska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas medicinska översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards.

Sekretess och säker filhantering

Vi har en bred kundbas av multinationella farmaföretag, medicintekniska företag och CRO:er så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Hur mycket kostar en medicinsk översättning från engelska?

Ladda upp ett Word dokument, en PDF eller en tydlig skan av ditt dokuemnt i vår översättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en medicinsk översättning från engelska. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay. (Vi är PCI Security Standards certifierade). Men som företag kan du naturligtvis också leverera dokumenten via e-post och betala med faktura.

Oavsett om du behöver dina dokument översatta av en medicinsk facköversättare eller auktoriserad translator från engelska till svenska så är vi en pålitlig partner som kan täcka hela ditt behov av språktjänster. Kontakta oss idag för högkvalitativa översättningar du kan lita på.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad medicinsk översättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>