Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Kan en översättningsbyrå vara auktoriserad?

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som utför auktoriserad översättning till 30 språk och du kan beställa online.

Det är viktigt att notera att det inte finns auktoriserade översättningsbyråer, en översättningsbyrå kan inte vara auktoriserad, det kan endast en översättare vara. En översättningsbyrå kan dock vara kvalitetscertifierad och The Native Translator är kvalitetscertifierad enligt både ISO-17100 och CAN/CGSB-131.10.

Auktoriserade översättare till 30 språk

De översättare som arbetar för oss är av Kammarkollegiet auktoriserade översättare. Vi använder alltid svenska auktoriserade översättare när översättningen skall användas inom Sverige. Skall den auktoriserade översättningen användas utanför Sverige så använder vi så långt det är möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningenskall användas. Orsaken till detta är att en översättning gjord av en svensk auktoriserad översättare måste stämplas av Notarius Publicus i Sverige för att accepteras utomlands. Utomlands är det ofta t.ex. domstolar som auktoriserar eller som i Spanien och Polen där det är utrikesdepartementet som auktoriserar översättare.

Vad krävs av en svensk auktoriserad översättare?

För att få kalla sig auktoriserad översättare eller translator krävs att man genomgår ett prov hos Kammarkollegiet där både terminologiska kunskaper och språklig standard bedöms. För att få bibehålla auktorisationen så skall översättaren genomgå ett förnyat prov var 5e år.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Utöver att våra översättare har ämneskompetens så översätter de endast till sitt modersmål ett språk som talas i det land där de bor och lever. Detta gäller oavsett om det är auktoriserade översättare eller våra facköversättare. Önskar du att översätta till franska så kommer översättningen att göras av en professionell översättare som är född och bor lever i Frankrike och som är auktoriserad av en fransk domstol. Allt detta för att säkra att översättningen på alla sätt håller högsta kvalitet, att det språk som används i översättningen är ”upp to date” och har följt med språkutvecklingen.

Är en auktoriserad översättare alltid bäst?

En auktoriserad översättare är specialiserad på juridik och finans och är bäst på det. Skall du översätta en patientjournal eller kanske en teknisk manual så finns det översättare som är bättre lämpade, som är specialiserade inom just dessa områden. Att vara lingvist och språkkunnig innebär naturligtvis inte att man kan terminologin inom alla fackområden och för att kunna översätta dokument och texter inom t.ex. medicin, teknik m.fl så krävs det översättare som har en djupgående kunskap inom respektive fackområde och som kan terminologin. Det räcker inte med att en översättning är språkligt korrekt, den använda terminologin måste också vara det och därför använder vi alltid facköversättare med djupgående ämneskompetens inom dessa områden.

Vår kvalitetsgaranti 

Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla våra översättningar. De kvalitetsprocedurer vi använder säkrar dig att den översättningen vi levererar är språkligt och terminologiskt korrekt, användbar/publicerbar utan ytterligare bearbetning. Skulle vi mot förmodan gjort ett fel, så arbetar vi med texten till dess du är nöjd och självklart utan kostnad.

Auktoriserade översättningar mellan 30 språk direkt online

Direkt över internet hanterar vi översättning mellan 30 språk, om det språk du behöver hjälp med inte finnas bland de 30 så skall du kontakta oss så hjälper vi dig i alla fall. Inom vår företagsservice The Business Translator så hanterar vi över 140 olika språk och här kan vi med säkerhet hantera ditt uppdrag även om det är mellan några av världens mer exotiska språk.

Hur beställer man en auktoriserad översättning

Du laddar upp ditt dokument i vår portal , väljer från vilket språk du vill översätta och till vilket målspråk. Du väljer ämnesområde och om du är i tvivel så välj ”annat” så avgör vi själva inom vilket ämnesområde texten är. Du laddar upp ditt/dina dokument alternativt skriver in en text i textrutan. I nästa steg får du veta hur mycket det kostar och du skall här välja om du önskar att vi sänder ett original med posten.

Vi levererar en mail med en länk varifrån du kan ladda ned en PDF kopia av din översättning så snart den är färdig. I en auktoriserad översättning är dokumentet stämplat av översättaren alternativt så kan det följa med ett dokument som intygar att det är en certifierad översättning, utseendet skiljer något från land till land. Originalet, om du beställt ett sådant kommer med posten och detta tar normalt 2-5 dagar.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning online, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>