Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Juridisk översättning ISO 17100

Juridisk översättning utförda av auktoriserade translatorer och erfarna facköversättare specialiserade inom juridik.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på juridisk översättning. Våra översättare är specialiserade inom juridik och kan juridisk terminologi. De kan också sitt lands rättssystem och den lokala kulturen och förstår innebörden av de juridiska klausulerna. Med lång erfarenhet av översättning av exempelvis avtal, domar, yttranden, försäkringshandlingar och andra juridiska dokument är våra översättare bland marknadens mest erfarna juridiska översättare.

Våra juridiska översättare kan juridik

Översättning av juridiska dokument kräver både stor kunskap i ämnesområdet juridik men ställer också stora krav på översättarens förmåga att inte enbart föra över en text till ett annat språk men även att i grunden förstå de juridiska processerna. Våra översättare har både utbildning och lång erfarenhet av juridiska översättningar och kan den juridiska terminologin som används i t.ex. lagstiftning, domstolshandlingar, försäkringshandlingar och avtalstexter.

En juridisk översättningsbyrå med rätt kompetens

The Native Translator har de resurser och den kompetens som krävs även för komplexa uppdrag. Vi har tillhandahållit juridiska översättningar till multinationella företag, domstolar och advokatkontor globalt sedan 2005. Våra facköversättare och translatorer jobbar i enlighet med Kammarkollegiets "God Translatorsed" och under sträng sekretess.

Konfidentiell hantering 

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer den nya normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Nöjd kund garanti

Vi lämnar en kvalitetsgaranti på de översättningar som vi utför. Konkret innebär vår garanti att de översättningar vi utför är både språkligt och terminologisk korrekta.

Skulle du ha frågor eller funderingar så kan du nå oss via e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global juridisk översättningsbyrå och del av den Schweiz baserade The Translator Group vi är certifierade enligt ISO 17100.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>