Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell juridisk översättning från engelska till svenska

Kvalificerad juridisk översättning från engelska till svenska utförd av auktoriserad översättare och specialiserade juridiska facköversättare.

Vi är specialiserade inom juridik och kan juridisk terminologi, våra översättare är juridiska facköversättare och av Kammarkollegiet auktoriserade översättare med lång erfarenhet av att översätta juridiska texter. De har en juridisk examen alternativt en specialistutbildning inom juridisk översättning och är väl insatta i det svenska rättssystemet och har utöver detta också en bra förståelse för det engelska systemet. De översätter naturligtvis endast till sitt svenska modersmål.

Auktoriserad juridisk översättning från engelska till svenska

Vi utför auktoriserad översättning från engelska till svenska av juridiska texter och dokument. Myndigheter och domstolar kräver ofta en auktoriserad översättning och översättningen görs då av en auktoriserad översättare som genomgått Kammarkollegiet prov för översättning från engelska till svenska.

Våra juridiska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som i alla avseenden är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Konfidentiell hantering

Som kund hos oss kan du vara trygg med hanteringen av era dokument. Sekretess är en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en översättning från engelska till svenska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en professionell global juridisk översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, vi är certifierade enligt både ISO 17100 .

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>