Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Vi är specialiserade inom juridik och kan juridisk terminologi

ISO 17100 certifierad juridisk översättningsbyrå med auktoriserade juridiska översättare till 30 språk.

Våra juridiska översättare är specialistöversättare med lång erfarenhet av juridiska texter. De har en juridisk examen alternativt en specialist ubildning som juridiska översättare. De är väl insatta i sitt lands rättssystem, förstår den lokala kulturen och kan självklart också den juridiska terminologin. Tack vara vår storlek kan vi kombinera lokal närvaro med internationell skalbarhet och kan hantera mycket stora flerspråkiga juridiska översättningsprojekt.

Auktoriserad juridisk översättning

Vi utför auktoriserad juridisk översättning mellan svenska och 30 språk och utöver detta certifierad översättning mellan 85 ytterligare språk.

Juridiska översättare med fackkompetens 

Våra juridiska specialist översättare hanterar ett brett spektrum av juridiska texter. De har alla ingående kunskaper på området och utbildning samt erfarenhet från den legala sektorn. Detta säkrar en professionell och korrekt terminologi i dina översättningar.

Våra kunder 

Företag i en lång rad sektorer, t.ex. inom bank, försäkring och kapitalförvaltning, använder sig av våra professionella juridiska översättningar. Vi arbetar också för några av Europas ledande advokatbyråer och ett stort antal multinationella företag.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade enligt ISO17100 och kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.   

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, såväl våra översättare som projektledare och övrig administrativ personal är bundna av sekretessavtal. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt. 

Säker betalning online

Du kan betala för din översättning med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Vi kontrolleras årligen för att säkra att vi har högsta möjliga säkerhet i vårt system. Värt att notera är att vi ej har tillgång till några kunddata utan att alla transaktioner sker i kreditkortsföretagens system.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en juridisk översättning, klicka på PRISKALKYLATOR.

Du kan betala för din översättning med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Vi kontrolleras årligen för att säkra att vi har högsta möjliga säkerhet i våra system. Värt att notera är att vi ej har tillgång till några kunddata utan att alla transaktioner sker i kreditkortsföretagens system.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi utför auktoriserad juridisk översättning till engelska och 30 andra språk direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>