Finansiell översättare

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Vi är specialiserade inom finans och ekonomi och kan terminologin

Professionell finansiell översättning av rapporter och analyser

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på finansiell översättning. Oavsett om du behöver översätta årsrapporter, bokslut, delägarrapporter, kvartalsrapporter, analyser eller prognoser, så har du kommit rätt. Vi erbjuder högkvalitativa finansiella översättningar till och från över 30 olika språk.

Våra finansiella specialistöversättare hanterar ett brett spektrum av finansiella texter. De har alla ingående kunskaper på området och utbildning samt erfarenhet från den finansiella sektorn. Detta säkrar en professionell och korrekt terminologi i dina översättningar.

Auktoriserad finansiell översättning

I vissa sammanhang räcker det inte med in vanlig finansiell översättning utan mottagaren kräver att den skall vara gjord av en auktoriserad eller certifierad översättare. Exempel på detta är om mottagaren är en myndighet, en bank eller kanske en domstol.

Konsekvent finansiell terminologi

Finansiella översättningar kräver som all annan översättning rätt terminologi. Därför ser vi till att vi använder de termer som är specifika för ditt företag eller din bransch, och tar samtidigt hänsyn till de olika konventioner som gäller i det land där dokumentet skall presenteras. Vi arbetar alltid med översättningsminnen och därmed kan vi återanvända de översättningar som vi redan gjort för dig. Detta är kostnadseffektivt och gör också att terminologin blir konsekvent inom och mellan de dokument vi översätter för dig.

Finansiell översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001

Sekretess och säker filhantering

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Kontakta oss idag för att diskutera ditt behov av finansiell översättning. Med The Native Translator som leverantör av finansiell översättning får du inte bara korrekta och välformulerade översättningar, utan också en partner som förstår vikten av att kommunicera med precision inom detta kritiska område.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad finansiell översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad auktoriserad finansiell översättning och finansiell facköversättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>