Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Översättning av domstolshandlingar - juridiska facköversättare och auktoriserade översättare

Översättare med juridisk kompetens ISO 17100

De översättare vi använder för översättning av juridiska dokument och handlingar är alltid juridiska facköversättare alternativt auktoriserade översättare. De har alla en juridisk universitetsexamen i det land där texten skall användas alternativt en juridisk specialkurs för översättare och förstår därför rättssystemet inte bara i målspråkslandet men också i det land där texten är författad. Detta är oerhört viktigt när det gäller legala dokument. En juridisk översättning som utförts av en översättare som saknar juridisk bakgrund kan vara lingvistiskt elegant men många gånger inkorrekt i sak. Juridiska texter och dokument som domstolshandlingar, kontrakt och avtal bör därför alltid översättas av en jurist eller en specialiserad översättare med juridisk kompetens.

Vi utför översättning av alla slags juridiska dokument inklusive:

  • översättning av avtal
  • översättning av anbudshandlingar
  • översättning av bolagsordningar
  • översättning av domstolshandlingar
  • översättningar vid skiljedomsförfaranden och rättstvister
  • översättning av patent

The Native Translator är en av få juridiska översättningsbyråer som är certifierade både i Europa och Nordamerika. Vi erbjuder högkvalitativa juridiska och auktoriserade översättningar direkt över internet eller via vår företagsservice The Business Translator som hanterar större uppdrag när det gäller juridisk översättning.

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter endast til sitt modersmål

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning av domstolshandlingar online, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad juridisk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>