Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning till och från ryska, du kan beställa online

Auktoriserad översättning från svenska till ryska och ryska till svenska

Juridiska och finansiella dokument måste som regel alltid översättas av en rysk auktoriserad översättare för att accepteras av myndigheter, domstolar och i de flesta fall också av motparten i Sverige. 

Av Kammarkollegiet auktoriserad översättare ryska

En auktoriserad översättare är en översättare som i Sverige godkänts av Kammarkollegiet, utomlands används ofta beteckningen certifierad översättare medan Ryssland idag inte har ett system med auktorisering av översättare. Där notariserar man i stället översättningen vilket innebär att en notarie stämplar dokumentet och bekräftar att översättningen är genomförd av en kompetent översättare. Det skall noteras att detta inte ger samma säkerhet som det svenska systemet och en kvalitetskontroll därför är oerhört viktigt för att säkerställa översättningens korrekthet.

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå - din kvalitetsgaranti

Auktoriseringen är en kvalitetsgaranti och säkrar att översättaren är kompetent men inte heller det är ingen garanti för att översättningen alltid är 100 % korrekt. Vi rekommenderar därför alltid att alla översättningar bör korrekturläsas i enlighet med den certifieringsnorm som gäller för översättningsbyråer ISO 17100.

Flera översättningsbyråer i Sverige är ISO-9000 certifierade och detta säkrar att man håller sig till vissa administrativa procedurer men viktigt att komma ihåg är att ISO-9000 ej kvalitetssäkrar översättningen, det gör endast ISO 17100 som dikterar arbetsflödet. Endast få i Sverige verksamma byråer har investerat i en ISO 17100 certifiering The Native Translator är en av dem. 

The Native Translator är kvalitetssäkrad genom både ISO 17100 och den nordamerikanska CAN/CGSB-131.10. Certifieringen är utförd av Austrian Standards som är den standardiseringsorganisation som ursprungligen definierade kraven i EN-15038. Hos oss kan du därför få utfört en översättning som är kvalitetssäkrad och detta online.

Vi utför facköversättning och auktoriserad översättning till och från ryska inom nedanstående fackområden:

  • Finans och ekonomi
  • Juridik, kontrakt och avtal, domar mm.
  • Tekniska fackområden
  • Medicinska fackområden
  • Marknadsföring

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter endast til sitt modersmål

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning  till eller från ryska, klicka på PRISKALKYLATOR

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>