Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning till och från norska

Beställ en auktoriserad översättning till eller från norska online

Juridiska och finansiella dokument måste som regel alltid översättas av en auktoriserad översättare för att accepteras av myndigheter, domstolar och många gånger av motparten och så är det också i Norge. 

Av Kammarkollegiet auktoriserad översättare till och från norska

En auktoriserad översättare är en översättare som i Sverige godkänts av Kammarkollegiet, utomlands används ofta beteckningen certifierad översättare och i Norge Statsauktoriserad norsk translator. Auktoriseringen är en kvalitetsgaranti och säkrar att översättaren är kompetent men det är ingen garanti för att översättningen alltid är helt korrekt. Vi rekommenderar därför alltid att alla översättningar skall korrekturläsas i enlighet med den certifieringsnorm som gäller för översättningsbyråer ISO 17100. 

Vi utför auktoriserad översättning till och från norska inom:

  • Finans och ekonomi
  • Juridik, kontrakt och avtal, domar mm.
  • Medicinska fackområden

Så här beställer du din översättning

Ladda upp dokumentet i vår översättningsportal. Vårt system räknar automatiskt ut pris och förväntad leveranstid. Om du accepterar detta så betalar du direkt online med ditt kreditkort. När översättningen är klar så får du per e-post en länk varifrån du säkert kan hämta din översättning, har du beställt ett original så kommer detta med posten.

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter endast til sitt modersmål

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning  till eller från norska, klicka på PRISKALKYLATOR

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad norsk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>