Auktoriserad översättare online The Native Translator

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare online

Här kan du beställa en auktoriserad översättning direkt online

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och världsledande när det gäller auktoriserad översättning med leverans online. Vi utför auktoriserad översättning mellan svenska och 30 av de större språken samt certifierad översättning mellan ca: 85 andra språk. Oftast kan vi leverera inom 24 timmar. Notera att vi också utför auktoriserad översättning mellan andra språk än svenska t.ex. tyska till engelska eller franska till spanska.

Hur ser jag att en översättning är gjord av en auktoriserad översättare

En auktoriserad översättare har genomgått ett kompetensprov hos kammarkollegiet, detta kombinerat med en översättningsbyrå som är certifierad enligt ISO 17100 är den bästa kvalitetsgaranti du kan få när det gäller översättningar. Auktoriserade översättare i andra länder har i de flesta fall genomgått motsvarande tester hos lokala myndigheter, ofta är dessa knutna till en lokal eller regional domstol.

En auktoriserad översättning är stämplad med den stämpel som den auktoriserade översättaren mottagit från Kammarkollegiet som kompetensbevis. Sättet som man i olika länder visar att översättningen är gjord av motsvarande en auktoriserad översättare varierar från land till land. Som exempel en auktoriserad tysk översättning, dvs. en översättning gjord av en motsvarande kompetent översättare från Tyskland (Beeideter Übersetzer) åtföljs ofta utöver stämpeln på dokumentet av ett påskrivet edligt intyg där översättaren bekräftar att han eller hon har utfört översättningen efter bästa förmåga och att det slutgiltiga dokumentet är en korrekt avspegling av ursprungsinformationen. Denna information kan också ges direkt på det översatta dokumentet.

Dokument som normalt måste översättas av en auktoriserad översättare är typiskt:

I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att offentliga dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta titeln. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, vigselbevis osv.

Auktoriserad översättning med leverans online och original med posten

Leveransen sker som en PDF fil av det översatta dokumentet. Ofta behöver du inte ett original då du i de flesta fall inte levererar originalet till din motpart men skulle du önska detta så klicka i rutan för original. Vi ber dig också att notera i vilket land ditt dokument skall användas då vi alltid försöker att använda en översättare som är auktoriserad i det land där dokumentet skall användas för att säkra att översättningen accepteras utan att den först skall legaliseras hos UD eller stämplas hos Notarius Publicus.

Behöver du översätta ditt gymnasiebetyg därför att du vill studera på ett amerikanskt universitet så skall du veta att universiteten oftast kräver att översättningen levereras direkt från översättningsbyrån, detta hjälper vi dig naturligtvis med utan beräkning.

Auktoriserad översättning med kvalitetssäkring ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är vår etiska standard

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Önskar du en offert på en auktoriserad översättning eller behöver du mer information?

Ladda upp ett Word dokument, en PDF eller en tydlig skan av ditt dokument i vår översättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en auktoriserad översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay. (Vi är PCI Security Standards certifierade).

Note: Om du inte har en skanner så rekommenderar vi gratis appen Adobe Scan

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>