Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare online

Här kan du beställa en auktoriserad översättning direkt online

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och världsledande när det gäller auktoriserad översättning med leverans online. Vi utför auktoriserad översättning mellan svenska och 30 av de större språken samt certifierad översättning mellan ca: 85 andra språk. Oftast kan vi leverera inom 24 timmar. Notera att vi också utför auktoriserad översättning mellan andra språk än svenska t.ex. tyska till engelska eller franska till spanska.

Hur ser jag att en översättning är gjord av en auktoriserad översättare

En auktoriserad översättare har genomgått ett kompetensprov hos kammarkollegiet, detta kombinerat med en översättningsbyrå som är certifierad enligt ISO 17100 är den bästa kvalitetsgaranti du kan få när det gäller översättningar. Auktoriserade översättare i andra länder har i de flesta fall genomgått motsvarande tester hos lokala myndigheter, ofta är dessa knutna till en lokal eller regional domstol.

En auktoriserad översättning är stämplad med den stämpel som den auktoriserade översättaren mottagit från Kammarkollegiet som kompetensbevis. Sättet som man i olika länder visar att översättningen är gjord av motsvarande en auktoriserad översättare varierar från land till land. Som exempel en auktoriserad tysk översättning, dvs. en översättning gjord av en motsvarande kompetent översättare från Tyskland (Beeideter Übersetzer) åtföljs ofta utöver stämpeln på dokumentet av ett påskrivet edligt intyg där översättaren bekräftar att han eller hon har utfört översättningen efter bästa förmåga och att det slutgiltiga dokumentet är en korrekt avspegling av ursprungsinformationen. Denna information kan också ges direkt på det översatta dokumentet.

Dokument som normalt måste översättas av en auktoriserad översättare är typiskt:

Betyg, födelseattester, diplom, vigselbevis, medicinska journaler, pass, juridiska dokument, domar, redovisningshandlingar, registerdokument, kontoutdrag, kontrakt och avtal mm. 

Skanna ditt dokument och ladda upp det i vår portal upp till höger på sidan. Inom få sekunder meddelar vi både pris och leveranstidpunkt, du behöver inte ange vare sig namn eller adress men vi behöver en e-postadress så att vi kan leverera översättningen. Betalar gör du med kreditkort över PayPal eller Saferpay.

Auktoriserad översättning med leverans online och original med posten

Leveransen sker som en PDF fil av det översatta dokumentet. Ofta behöver du inte ett original då du i de flesta fall inte levererar originalet till din motpart men skulle du önska detta så klicka i rutan för original. Vi ber dig också att notera i vilket land ditt dokument skall användas då vi alltid försöker att använda en översättare som är auktoriserad i det land där dokumentet skall användas för att säkra att översättningen accepteras utan att den först skall legaliseras hos UD eller stämplas hos Notarius Publicus.

Behöver du översätta ditt gymnasiebetyg därför att du vill studera på ett amerikanskt universitet så skall du veta att universiteten oftast kräver att översättningen levereras direkt från översättningsbyrån, detta hjälper vi dig naturligtvis med utan beräkning.

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter endast til sitt modersmål

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning online, klicka på PRISKALKYLATOR

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>