Italienisch Übersetzung

Professionell översättning till och från italienska ISO 17100

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Här kan beställa en kvalitetssäkrad översättning mellan italienska och 25 andra språk inom juridik, ekonomi och finans, medicin samt teknik mm.

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå som sedan 2005 arbetar med professionell översättning inom juridik, finans, medicin och teknik bland annat från svenska till italienska och italienska till svenska men också mellan italienska och fler än 25 andra språk bland dem; engelska, tyska, franska, spanska, ryska, polska m.fl. Våra översättare är universitetutbildade och arbetar branschspecifikt dvs. din översättning görs av en professionell översättare som har fackkunskap inom just ditt ämnesområde och kan terminologin. Vi utför översättningar till och från italienska åt företag, myndigheter och men också privatpersoner över ett brett utbud av specialistområden.

Auktoriserad översättning till och från italienska

När det gäller alla former av juridiska dokument samt de flesta typer av finansiella dokument så måste dessa i de flesta fall översättas av en auktoriserad italiensk översättare för att accepteras av motparten.

Vi utför auktoriserad översättning från svenska till italienska och italienska till svenska men också mellan italienska och över 25 andra språk. Våra översättare är auktoriserade av Kammarkollegiet men vi använder också översättare auktoriserade i andra länder. Vi utför auktoriserad översättning till/från italienska av officiella dokument som födelsebevis, vigselbevis, skilsmässodomar, körkort kontrakt och avtal etc. En auktoriserad översättning till italienska gjord av en av kammarkollegiet auktoriserad översättare måste oftast förses med en Apostille hos Notarius Publicus och/eller legaliseras hos Regeringskansliets juridiska expedition för att bli accepterad utomlands. En  EU förordning från 2016 innebär dock att undantag kan göras från legalisering och apostille när det gäller officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa som har utfärdats av de offentliga myndigheterna i en medlemsstat och läggs fram för de offentliga myndigheterna i en annan medlemsstat, undantaget gäller dock endast privatpersoner och inte företag.

Vi utför professionell facköversättning till och från italienska inom nedanstående ämnesområden:

 • Finans och ekonomi
 • Juridik
 • Marknadsföring och PR
 • Medicin- och pharma
 • Samhällsvetenskapliga texter och dokument
 • Teknologi

Nedan är några av de språkkombinationer vi oftast arbetar med.

 • Italienska till svenska och svenska till italienska
 • Italienska till engelska och engelska till italienska
 • Italienska till tyska och tyska till italienska
 • Italienska till franska och franska till italienska
 • Italienska till ryska och ryska till italienska
 • Italienska till polska och polska till italienska

Modersmålsprincipen ett kvalitetskrav

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna och ett kvalitetskrav när det gäller professionell italiensk översättning. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med italienska som modersmål översätter till italienska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Kvalitetssäkrad översättning i enlighet med ISO 17100

Vi är kvalitetscertifierade sedan 2011 och från 2015 enligt den då nya ISO standarden ISO 17100. Att vara ISO certifierad innebär att vi tagit kostnaden och det stora arbetet att dokumentera och kvalitetssäkra alla våra procedurer, allt från krav på och rekrytering av översättare till kvalitetssäkring av varje individuell översättning som vi utför. Som exempel kan vi nämna att vi enbart använder universitetsutbildade professionella heltidsöversättare med specialisering inom det ämnesområde de översätter. Samtliga översättningar korrekturläses av en andra översättare med samma kvalifikationer som den som genomförde översättningen. Att vi lever upp till kriterierna i vår certifiering kontrolleras löpande av den organisation som certifierade oss. Att vi är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå italienska innebär också att vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar som vi genomför.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Våra servrar är självklart SSL säkrade för att din information inte skall hamna i fel händer.

Vad kostar en översättning

Ladda upp ditt dokument i vår översättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en italiensk översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på e-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från italienska direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>