Griechisch Übersetzung

Professionell översättning till och från grekiska ISO 17100

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Professionell översättning från svenska till grekiska och grekiska till svenska, men också mellan grekiska och över 30 andra språk. Du kan beställa en kvalitetssäkrad grekisk översättning direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå som är specialiserad på auktoriserad översättning och facköversättning bl.a. från svenska till grekiska och grekiska till svenska. Vi är kvalitetsfokuserade och lever upp till högt ställda kvalitetskrav och kan garantera att våra grekiska översättningar är av mycket hög kvalité. Våra översättare är universitetsutbildade med lång erfarenhet som professionella översättare och alla översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Vi översätter mellan grekiska och följande språk

Arabiska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, kroatiska, lettiska, litauiska, makedonska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, svenska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska.

Vi översätter de flesta typer av dokument och texter till och från grekiska

Vi översätter i princip alla typer av dokument och texter från svenska till grekiska och från grekiska till svenska men också till över 30 andra språk som engelska, franska, italienska, tyska, ryska, spanska m.fl. Vi kan hjälpa dig med både en kvalificerad facköversättning och en auktoriserad översättning till eller från grekiska. Vi översätter juridiska texter som kontrakt och avtal, rättsprotokoll, betyg, registreringsbevis, körkort, medicinska texter, medicinska studier, patientjournaler, pressmeddelanden, tekniska manualer, webbtexter m.m. 

Auktoriserad översättning av dokument till och från grekiska

Vi utför auktoriserad översättning av dokument från svenska till grekiska och grekiska till svenska men också till och från 30 andra språk och du kan beställa din översättning direkt online. Vi översätter bl.a. affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, domar, personbevis, kontoutdrag mm. Våra översättare är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige men för auktoriserade översättningar till grekiska använder vi huvudsakligen översättare auktoriserade i Grekland. Orsaken till detta är att du som kund aldrig skall ha problem med få din översättning accepterad. En översättning gjord av en i Sverige av Kammarkollegiet auktoriserad grekisk översättare måste oftast förses med en Apostille hos Notarius Publicus och/eller legaliseras hos Regeringskansliets juridiska expedition för att bli accepterad. En auktoriserad översättning till grekiska gjord av oss blir alltid notariserad i Grekland och accepteras drför både av grekiska myndigheter, banker, skolor och universitet mm.

Facköversättning av texter och dokument till och från grekiska

Med facköversättning menar vi översättning som kräver specialistkompetens av översättaren t.ex. vid översättning av en patientjournal där översättaren måste ha medicinsk kompetens. Detsamma gäller översättning av juridiska dokument då detta ställer mycket höga krav på en översättares förmåga att inte enbart föra över en text till ett annat språk men även att i grunden förstå den juridiska processen, de kulturella skillnaderna och terminologin. Den juridiska översättarens roll innebär att han/hon skall göra dokumenten tillgängliga för en publik i ett annat juridiskt system, detta ställer höga krav på översättarens förståelse av de juridiska systemen i länderna vars språk han översätter till eller från.

Transkribering av namn vid översättning till och från grekiska

Då namn kan översättas eller transkriberas på fler än ett sätt vill vi be dig att du anger hur namnet/namnen i dokumentet skall översättas när du beställer en översättning till eller från grekiska förutsatt att de varit översatta tidigare. Om vi inte får den här informationen så kommer vi att översätta enligt standarden DIN.

Hur mycket kostar en översättning till eller från grekiska?

Ladda upp ditt dokument direkt i vår översättningsportal så får du direkt och på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en översättning till eller från grekiska. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på e-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från grekiska direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>