Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell teknisk översättning till och från svenska

Våra svenska tekniska översättningar utförs av svenska erfarna facköversättare online 24/7. 

Översättning av svenska tekniska texter spänner över vitt skilda ämnesområden, alla med sin specifika terminologi. Utvecklingen av terminologin och av nya ämnesområden, ställer höga krav på våra översättares fackkunskaper. Det kombinerat med en hög språkvetenskaplig kompetens ger också hög kvalitet på dina tekniska facköversättningar. 

Vi översätter allt från avhandlingar, manualer, patent, data/IT, produktbroschyrer, programvaror, energi, miljö, webbsidor och applikationer.

Teknisk högkvalitativ facköversättning till och från svenska direkt online, 24/7

Branscher expanderar geografiskt världen över och därmed även i språkligt hänseende. Men framåtskridandet sker naturligtvis även rent tekniskt. Nya branscher, nya ord och begrepp tillkommer och det ställer stora krav på våra svenska tekniska facköversättare. Tekniska översättarna måste vidareutbilda sig kontinuerligt vad gäller tekniska ord, fackspecifika uttryck och sin språkvetenskapliga kompetens - det ger hög kvalitet på dina svenska tekniska texter.

För mycket stora projekt rekommenderar vi att ni kontaktar vår företagsservice The Business Translator.

Användning av översättningsminnen

Vi använder generellt sett alttid översättningsminnnen. De ger dock bäst resultat när källspråksmaterialet är enhetligt och konsekvent. Vid översättning av t.ex. teknisk dokumentation som manualer, handböcker etc. är de mycket lämpliga att använda. Det finns naturligtvis risker med att använda dem och det är att översättningarna inte ses som delar i ett större sammanhang, utan bara görs på meningsnivå, vi är väldigt medvetna om detta och hanterar denna problematik.

Konfidentiell hantering av information

Såväl översättare som projektledare är bundna av sekretessavtal, även om du som uppdragsgivare inte har krävt det för ditt uppdrag. Vi är vana vid och noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är för oss en självklarhet.

Kvalitet i alla led

Vi menar också att det är stor skillnad på att vara certifierad och att följa en standard. Hela vår organisation är certifierad enligt ISO 17100, den nya standarden framtagen 2015 för översättningsbyråer världen över. Det betyder att vår arbetsprocess har kvalitet i alla led. Austrian Standards är den certifierande auktoriteten och den organisation som definierade EN-15038, den standard som lett fram till en ISO standard.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en teknisk översättning av ett dokument eller en text till eller från svenska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av tekniska texter och dokument.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>