Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Teknisk översättning till och från koreanska

Vi utför tekniska översättningar från svenska till koreanska och koreanska till svenska, våra översättare är universitetsutbildade tekniska facköversättare och översätter enbart till sitt modersmål.

Vi översätter tekniska dokument och texter till och från koreanska och över 25 andra språk och ser till att den branschspecifika terminologin är korrekt och uppdaterad. Översättning av tekniska texter spänner över vitt skilda ämnesområden, alla med sin specifika terminologi. Utvecklingen av nya ämnesområden och därmed ny terminologi ställer höga krav på våra översättares fackkunskaper. Det kombinerat med en hög språkvetenskaplig kompetens ger dig hög kvalitet på dina tekniska facköversättningar.

Vi översätter allt från tekniska specifikationer, Indesignfiler, programvaror, systemtexter och manualer till texter med mer kreativt innehåll som tekniskt marknadsföringsmaterial, PowerPoint-presentationer, webbinnehåll med mera från svenska till koreanska, koreanska till svenska och över 25 andra språk. Vi arbetar frekvent med koreanska översättningar inom elteknik, fordonsindustrin, mätteknik, miljöteknik, telekommunikation, medicinteknik, arkitektur och samhällsbyggnad med flera.

Våra koreanska tekniska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. En svensk teknisk översättare översätter till svenska och en koreansk till koreanska. Det resulterar i en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. Det som kännetecknar våra koreanska tekniska översättare är att de:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Rätt pris på teknisk översättning till och från koreanska

Vi tror att vi är en av de billigaste tekniska översättningsbyråerna verksamma i Sverige idag när det gäller teknisk översättning till och från koreanska. Genom en effektiv organisation så har vi kunnat pressa våra priser utan att kompromissa med kvaliteten. Vi arbetar med några av branschens bästa tekniska översättare, de är universitetsutbildade, har målspråket som modersmål och är kvalificerade inom sitt ämnesområde.

Användning av översättningsminnen

Användning av översättningsminnen ger stora fördelar för såväl översättaren som kunden. Det förkortar själva översättningsprocessen och bidrar till att ditt företags texter blir mer enhetliga och att översättningarna blir billigare. Beroende på texttypen och hur omfattande översättningsminnet är, kan kostnadsbesparingarna variera mellan några enstaka procent upp till tiotals procent av översättningsorderns totala pris. Översättningsminnen ger bäst resultat när källspråksmaterialet är enhetligt och konsekvent, översättning av teknisk dokumentation eller tekniskt innehåll är ett exempel på när de är mycket lämpliga att använda.

ISO 17100 branschspecifik certifiering

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Vill du beställa en teknisk översättning till eller från koreanska eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en teknisk översättning av ett dokument eller en text till eller från koreanska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på koreanska översättning av tekniska texter och dokument.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>