Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Koreansk teknisk facköversättning

Våra koreanska tekniska översättningar utförs av erfarna koreanska facköversättare online 24/7.

Teknisk översättning är ett föränderligt fackområde där den språkliga utvecklingen måste ligga i takt med den tekniska. Som översättningsbyrå av tekniska texter hanterar vi översättningar av mångskiftande karaktär. Det handlar om allt ifrån avhandlingar, bruksanvisningar, patent, specifikationer, programvaror, energi, miljö, webbsidor till applikationer.

Teknisk högkvalitativ facköversättning till och från koreanska direkt online

Teknik är ett fantastiskt brett område med många varierande branscher och där framåtskridandet vad gäller utveckling sker otroligt snabbt. Vi erbjuder hög kvalitet på dina tekniska facköversättningar genom valet av våra översättare. Tekniska facköversättare måste förkovra sig kontinuerligt vad gäller terminologi, specifika fackuttryck och sin språkvetenskapliga kompetens - det ger hög kvalitet på dina koreanska tekniska texter.

Som en online översättningsbyrå är vi, The Native Translator, specialiserad på att leverera snabba högkvalitativa bl.a. koreanska tekniska översättningar dygnet runt. Eftersom våra översättare hittas runt om i världen, kan vi hjälpa dig med översättningar direkt när ditt behov uppstår. För mycket stora projekt rekommenderar vi att ni kontaktar vår företagsservice The Business Translator.

Självklart strikt sekretess

En viktig del i vår arbetsprocess som teknisk översättningsbyrå är att varsamt hantera mycket känslig information och noggrant upprätthålla en strikt sekretess. Såväl översättare som projektledare är bundna av sekretessavtal, även om du som uppdragsgivare inte har krävt det för ditt uppdrag.

ISO17100 certifierad online översättningsbyrå

Att välja rätt teknisk översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat hävdar vi. Vi tycker det är skillnad på att säga att man följer en standard eller som The Native Translator, vara certifierad i enlighet med ISO 17100, den nya standarden framtagen 2015 för översättningsbyråer. Certifieringen visar på att vi som översättningsbyrå har kvalitet i alla led, från projektledare till översättare och i alla processer kring våra kunders projekt.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en teknisk översättning av ett dokument eller en text till eller från koreanska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. tekniska texter och dokument direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>