Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell teknisk facköversättning till och från spanska

Erfarna tekniska facköversättare utför teknisk översättning till och från spanska dygnet runt.

Som en online-översättningsbyrå, öppet 24/7, finns våra översättare runt om i alla världens hörn. The Native Translator har därför möjlighet att oavsett tid på dygnet snabbt starta upp brådskande projekt.

The Native Translator väljer alltid omsorgsfullt ut lämplig översättare till varje uppdrag. För spanska tekniska facköversättningar ställer vi krav på att våra översättare har stor vana och en branchspecifik teknisk terminologi. De har dessutom en hög språkvetenskaplig kompetens som krävs inom det specifika fackområdet. Kombinationen ger en hög kvalitet på dina spanska tekniska facköversättningar.

Vi översätter alla typer av tekniska dokument till och från spanska såsom avhandlingar, manualer, patent, produktbroschyrer och webbsidor och applikationer.

Användning av översättningsminnen

Användning av översättningsminnen ger utan tvivel bäst resultat när ursprunhsmaterialet är enhetligt och konsekvent. Vid översättning av t.ex. teknisk dokumentation som handböcker och manualer är de mycket lämpliga att använda. Det finns dock risker med att använda dem och det är att översättningarna inte ses som delar i ett större sammanhang, utan görs på meningsnivå, vi är väldigt medvetna om detta och hanterar denna problematik.

Kvalitet du kan lita på

Hela vår organisation är certifierad enligt ISO 17100, den nya standarden framtagen för översättningsbyråer, vilket betyder att vår arbetsprocess har kvalitet i alla led.

Att välja rätt teknisk översättningsbyrå är naturligtvis avgörande för resultatet. Många tekniska översättningsbyråer hävdar att de följer en viss standard t.ex. EN-15038, en utgången standard, andra följer ISO 17100. Vi menar att det är stor skillnad på att vara certifierad och att följa en standard. The Native Translator som är en del av The Translator Group är certifierad enligt ISO 17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet, detta ger dig som kund säkerhet.

Hantering av din konfidentiella information

Såväl översättare som projektledare är bundna av sekretessavtal, även om du som uppdragsgivare inte har krävt det för ditt uppdrag. Vi är vana vid och noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är för oss en självklarhet.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en teknisk översättning av ett dokument eller en text till eller från spanska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av tekniska texter och dokument.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>