Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Teknisk översättning till och från polska

Våra polska tekniska översättningar utförs av erfarna tekniska facköversättare med målspråket som modersmål.

Översättning av polska tekniska texter spänner över vitt skilda ämnesområden, alla med sin specifika terminologi. Utvecklingen av fackuttryck och av nya ämnesområden, ställer höga krav på våra översättares fackkunskaper. Det kombinerat med ett högt språkvetenskapligt kunnande ger en hög kvalitet på dina tekniska facköversättningar till och från polska.

Vi översätter allt från uppsatser, bruksanvisningar, patent, data/IT, tekniska specifikationer, software, energi, miljö, webbsajter och applikationer.

Polska tekniska översättningar online – dygnet runt

Som en teknisk översättningsbyrå med öppet 24/7, har vi möjlighet att oavsett tid på dygnet snabbt starta upp brådskande projekt. Det är genomförbart då våra översättare är placerade i världens alla hörn. Så när ditt behov uppstår är vi online och kan leverera högkvalitativa tekniska översättningar till och från polska. För mycket stora projekt rekommenderar vi att ni kontaktar vår företagsservice The Business Translator.

Kvalitetsgarantier

Hela vår organisation är certifierad enligt ISO 17100, den nya standarden framtagen 2015 för översättningsbyråer, vilket betyder att vår arbetsprocess har kvalitet i alla led. Vi tycker det är skillnad på att säga att man följer en standard och att vara certifierad i enlighet med ISO 17100.

En lyckad översättning med kvalitet i fokus, beror på kombinationen av många faktorer: rätt översättare för språkkombination till från polska, lång erfarenhet, kunskap om branschspecifika tekniska fackuttryck samt ett högt språkvetenskapligt kunnande. Den sammansättningen förser dig med bra kvalitet på dina polska tekniska texter och det är det vi arbetar för. Våra översättare arbetar i enlighet med Kammarkollegiets ”God Translatorsed”, en vägledning för auktoriserade translatorer.

Konfidentiell hantering av information

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Såväl översättare som projektledare är bundna av sekretessavtal, även om du som uppdragsgivare inte har krävt det för ditt uppdrag.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en teknisk översättning av ett dokument eller en text till eller från polska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på översättning av tekniska texter och dokument.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>