Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell teknisk översättning till och från engelska

Vi utför tekniska översättningar från svenska till engelska och engelska till svenska, våra översättare är tekniska facköversättare och översätter enbart till sitt modersmål.

Översättning av tekniska texter spänner över vitt skilda ämnesområden, alla med sin specifika terminologi. Utvecklingen av nya ämnesområden och därmed ny terminologi ställer höga krav på våra översättares fackkunskaper. Det kombinerat med en hög språkvetenskaplig kompetens ger också hög kvalitet på dina tekniska facköversättningar.

Vi översätter allt från tekniska specifikationer, programvaror, manualer till texter med mer kreativt innehåll som marknadsföringsmaterial, PowerPoint-presentationer, webbinnehåll med mera från svenska till engelska, engelska till svenska och över 100 andra språk.

Våra tekniska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 certifierad och från 2015 enligt ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga översättare.

Användning av översättningsminnen

Användning av översättningsminnen ger bäst resultat när källspråksmaterialet är enhetligt och konsekvent. Vid översättning av t.ex. teknisk dokumentation eller tekniskt innehåll är de mycket lämpliga att använda. Det finns dock risker med att använda dem och det är att översättningarna inte ses som delar i ett större sammanhang, utan bara görs på meningsnivå, vi är väldigt medvetna om detta och hanterar denna problematik.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår portal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad facköversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>