Teknisk facköversättning till och från danska

Teknisk facköversättning till och från danska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

Våra tekniska översättare är universitetsutbildade och översätter enbart till sitt modersmål

Vi översätter tekniska dokument och texter mellan danska över fler än 40 andra språk och säkerställer att den branschspecifika terminologin är korrekt och uppdaterad. Översättning av tekniska texter spänner över vitt skilda ämnesområden, alla med sin specifika terminologi. Utvecklingen av nya ämnesområden och därmed ny terminologi ställer höga krav på våra översättares fackkunskaper. Det kombinerat med en hög språkvetenskaplig kompetens ger en hög kvalitet på de tekniska facköversättningar till och från danska som vi levererar.

Vi översätter allt från tekniska specifikationer, Indesignfiler, programvaror, systemtexter och manualer till texter med mer kreativt innehåll som tekniskt marknadsföringsmaterial, PowerPoint-presentationer, webbinnehåll med mera från svenska till danska , danska till svenska och mellan danska och över 40 andra språk. Vi arbetar frekvent med översättningar till och från danska inom fordonsindustrin, mätteknik, miljöteknik, telekommunikation, medicinteknik, arkitektur och samhällsbyggnad med flera.

Professionell teknisk översättning mellan danska och fler än 40 språk

Översättare som enbart översätter till sitt modersmål och är specialister på det ämnesområde de översätter producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Här är några av de språk där vi disponerar kvalificerade tekniska översättare till och från danska : Arabiska, bosniska, bulgariska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, kroatiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, thailändska, tigrinia, turkiska, tyska, ungerska.

Användning av översättningsminnen

Användning av översättningsminnen ger stora fördelar för såväl översättaren som kunden. Det förkortar själva översättningsprocessen och bidrar till att ditt företags texter blir mer enhetliga och att översättningarna blir billigare. Beroende på texttypen och hur omfattande översättningsminnet är, kan kostnadsbesparingarna variera mellan några enstaka procent upp till tiotals procent av översättningsorderns totala pris. Översättningsminnen ger bäst resultat när källspråksmaterialet är enhetligt och konsekvent, översättning av teknisk dokumentation eller tekniskt innehåll är ett exempel på när de är mycket lämpliga att använda.

ISO 17100 en branschspecifik kvalitetscertifiering

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas tekniska översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Datasäkerhet och sekretess

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Säker hantering av information är vår högsta prioritet. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.

Rätt pris på teknisk översättning till och från danska

Vi tror att vi är en av de billigaste tekniska översättningsbyråerna idag när det gäller teknisk översättning till och från danska . Genom en effektiv organisation så har vi kunnat pressa våra priser utan att kompromissa med kvaliteten. Vi arbetar med några av branschens bästa tekniska översättare, de är universitetsutbildade och har målspråket som modersmål.

Här beställer du en teknisk översättning till eller från danska

Ladda upp ditt/dina dokument i vår översättningsportal så får du direkt både pris och förväntat leveransdato på en kvalitetssäkrad teknisk översättning till eller från danska. Om du som företag önskar att bli fakturerad eller behöver mer information så kontaktar du oss på e-post dygnet runt

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av tekniska texter och dokument till och från danska.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>