Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning av dokument

ISO 17100 certifierad översättningssbyrå utför auktoriserad översättning och facköversättning av dokument inom juridik, finans, medicin och teknik.

Vi är en översättningsbyrå som specialiserat oss på att leverera auktoriserade översättningar mellan svenska engelska och 25 andra språk av formella svenska dokument, såsom betyg, intyg, diplom, anställningsbevis, personbevis, adoptionshandlingar, registreringsbevis, domar, kontrakt och avtal, patientjournaler mm.

Anlita en professionell översättningsbyrå

När du behöver översätta dokument, betyg/intyg, instruktioner eller andra dokument som används i din affärsverksamhet, eller i vissa fall privat, är det viktigt att du anlitar en professionell översättningsbyrå. Som professionell översättningsbyrå kan vi alltid matcha varje uppdrag med rätt översättare för varje språk, ämne och syfte oavsett ämnesområde. Våra språkexperter står redo att hjälpa dig att förmedla din text till ett språk som är anpassat efter den lokala kulturen och sammanhanget. Vi ser helt enkelt till att ditt budskap förs fram på exakt rätt sätt. Våra översättningar håller alltid en hög kvalitet och har en finjusterad, språklig känsla medan vår relation till våra kunder präglas av service och professionalism. Vi är alltid beredda att göra det där lilla extra när det gäller att vara tillgängliga för våra kunder – vi finns här för dig och återkommer snabbt med ett svar på din förfrågan.

Auktoriserad översättning av dokument

Vid översättning av juridiska och ekonomiska dokument finns ibland det krav på att de är översatta av en auktoriserad translator. Att bli translator med auktorisation kräver lång träning, erfarenhet och att man genomgår ett test hos Kammarkollegiet och bevisar att man verkligen har de kunskaper som krävs för att kunna översätta på en hög språklig och terminologisk nivå. Auktoriserade översättningar krävs för att betyg från utländska lärosäten skall accepteras andra exempel på när en auktoriserad översättning är nödvändig är översättning av vigselbevis och adoptionshandlingar, juridiska avtal, import- eller tulldokument mm.

Våra översättare har alltid målspråket som modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Sekretess är en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Kontakt och offert

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver mer information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår portal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning av dokument direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>