Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Vi översätter dina medicinska journaler

Översättning av medicinska journaler utförd av ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå.

Medicinsk översättning är ett av de fackområden som ställer mycket höga krav på kunskap och kompetens från såväl projektledare som översättare och det är inte så svårt att förstå varför. Texterna innehåller en mycket specifik terminologi och en felöversättning påverkar individer direkt på ett sätt som kan vara helt avgörande – ja, det kan till och med betyda liv eller död. Självklart kräver sådana texter specialistkunskaper samt en mycket fokuserad och professionell insats från alla inblandade.

Specialiserad översättning av medicinska journaler till 25 språk

The Native Translator är sedan 2005 specialiserad på kvalificerad medicinsk översättning och kan utöver att hjälpa dig med att översätta medicinska journaler också översätta i stort sett allt inom fackområdet medicin och farma t.ex. webbtexter, labbrapporter, bipacksedlar, produktblad, presentationsmaterial och analyser. Vi arbetar med kvalificerad medicinsk översättning mellan de 25 största språken och översätter t.ex. medicinska journaler från svenska till engelska, tyska, franska, spanska, italienska och ytterligare 20 språk.

Våra medicinska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • specialiserad på medicinsk översättning
  • enbart översätter till sitt modersmål

The Native Translator är en ISO certifierad medicinsk översättningsbyrå

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 17100 och kontrolleras var 24e månad av certifierande myndighet, detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet. Att vi är ISO 17100 certifierade innebär att vi följer strikta procedurer för att kvalitetssäkra de översättningar som vi utför. Vår kvalitetsgaranti innebär också att om något mot förmodan blivit felaktigt översatt så rättar vi självklart utan ytterligare kostnad. Du kan läsa mer om våra certifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Vill du beställa en medicinsk översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa översättning av ett medicinsk journal, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla medicinsk kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>