Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionella medicinska översättningar ISO 17100

Facköversättning inom medicin och medicinteknik

Vi utför medicinska facköversättningar för medicin & farmaindustrin men också privatpersoner av t.ex. avhandlingar, laboratorierapporter, patientjournaler, bruksanvisningar, kliniska studier och medicinska webbsidor.

Medicinska översättningar – vad är det?

Medicinska översättningar omfattar allt från läkemedelsinformation och anvisningar om olika medicinska hjälpmedel till bipacksedlar och avhandlingar, rapporter från kliniska studier till reklamtexter för både broschyr och webb.

Vad bör man tänka på vid medicinska översättningar?

Medicinska texter, med undantag av de allra enklaste, kräver alltid en översättare som har själv studerat medicin eller som har en specialistutbildning inom medicinsk översättning. Vi använder alltid översättare som är specialiserade på kvalificerad medicinsk översättning.

Facköversättning av medicinska texter och dokument till 25 språk

Vi översätter inte enbart medicinska journaler utan i stort sett allt inom fackområdet medicin och farma bl.a. labbrapporter, bipacksedlar, produktblad, presentationsmaterial och webbmaterial. Vi arbetar med kvalificerad medicinsk översättning mellan de 25 största språken och översätter t.ex. medicinska texter mellan svenska och engelska, tyska, franska, spanska, italienska och ytterligare 20 språk.

Våra medicinska facköversättare översätter till sitt modersmål

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna och ett kvalitetskrav när det gäller professionell medicinsk översättning. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med polska som modersmål översätter till polska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Kvalitetssäkring – hur garanterar vi kvalitén på din medicinska översättning?

Vår ISO 17100 certifiering är den bästa kvalitetsgaranti du kan få. Den visar nämligen att vi tar kvalitet seriöst och har lagt både mycket tid och pengar på att kvalitetssäkra våra processer. Det innebär att vi definierat och kvalitetssäkrat allt från rekrytering av översättare till kvalitetskontrollen av de översättningar som vi levererar. Att vi lever upp till kraven kontrolleras av certifierande myndighet minst vartannat år.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Vi underskriver gärna en NDA för uppdrag som kräver detta.

Vill du beställa en medicinsk översättning eller behöver du mer information?

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår översättningsportal för en offert. Du får då både pris och förväntad leveranstid. För större projekt och om du är ett företag som önskar fakturering så föreslår vi att du kontaktar oss på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla medicinsk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>