Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Kvalificerad medicinsk översättning till och från tyska

The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå som utför kvalificerad medicinsk översättning från svenska till tyska och tyska till svenska.

Behöver du en översättning från svenska till tyska av en medicinsk facktext eller en vetenskaplig publikation? Vi har lång erfarenhet och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter för ett stort antal av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag. Vi utför medicinsk översättning mellan svenska och tyska men också till 100 andra språk.

Medicinska översättningar utförda av tyska översättare

Kvalificerad medicinsk översättning ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren. Våra översättningar utförs alltid av kvalificerade facköversättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Våra översättare till tyska är flytande på svenska och har tyska som modersmål. Behöver du översätta en medicinsk text till svenska så görs det av en svensk översättare specialiserad inom medicin och medicinteknik.

Översättning av texter inom medicin och farmakologi

Medicinska översättningar är ett stort och brett ämnesområde och omfattar allt från forskningsrapporter till patientinformation. Nedan är listat några av de olika slags medicinska texter och dokument vi översätter.

 • Bipacksedlar
 • Doseringsetiketter
 • Forskningsrapporter
 • Licensavtal
 • Läkemedelsbroschyrer
 • Marknadsföringsmaterial
 • Medicinsk utrustning
 • Medicinska rapporter
 • Medicinska studier
 • Medicinska publikationer
 • Patentansökningar
 • Patientinformation
 • Patientjournaler
 • Pressmeddelanden
 • Resultat av kliniska prövningar
 • Utbildningsmaterial
 • Medicinska webbsidor

Medicinsk översättning mellan tyska och fler än 30 språk

Här har du några av de språk som vi översätter till och från tyska: Arabiska, bulgariska, danska, engelsk, estniska, finska, franska, grekiska, hindi, holländska, isländska, irländska, italienska, japanska, kinesiska, , koreanska, kurdiska, lettiska, litauiska, maltesiska, norska, persiska, portugisiska, polska, rumänska, ryska, serbokroatiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, ungerska.

Medicinsk översättning till och från tyska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Att välja rätt medicinsk översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat. De tyska översättningar som vi levererar är av mycket hög kvalitet och är färdiga att använda eller publicera. Med mycket hög kvalitet menar vi att texterna är korrekta språkligt, stilistiskt och facktekniskt och med en enhetlig användning av uttryck, begrepp, ord och förkortningar. Språket är lättläst och lätt för målgruppen att förstå och idiomatiskt korrekt.

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess och GDPR

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete och vi tecknar sekretessavtal för uppdrag som kräver det. Vi följer ISO 27100 som behandlar informationssäkerhet.

Vill du ha mer information eller beställa en tyska medicinsk översättning?

Du kan få en offert och beställa en tysk medicinsk översättning i vår översättningsportal. För större uppdrag rekommenderar vi att ni kontaktar oss på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bland annat medicinska texter och dokument till och från tyska.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>