Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk översättning till och från turkiska

Professionell medicinsk översättning till och från turkiska direkt online. The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå som utför kvalificerade medicinska facköversättningar bl.a. till och från turkiska.

Vi har utfört medicinsk översättning sedan 2005 och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter men också kontrakt/avtal och marknadsföringsmaterial etc. för flera av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag. När du beställer en turkisk medicinsk översättning hos oss så mottager du en kvalitetssäkrad översättning.

Medicinska facköversättningar ställer stora krav på kompetens

Medicinsk översättning ställer utomordentligt stora krav på noggrannhet och inte minst kompetens hos den medicinska översättaren. Våra medicinska översättningar till och från turkiska utförs alltid av kvalificerade medicinska översättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska facköversättare hanterar vi både mycket stora och mångspråkiga projekt inom medicinens alla specialområden.

Översättning av dokument och texter inom medicin och farmakologi

Medicinska översättningar är ett stort och mycket brett ämnesområde och omfattar allt från kliniska studier, journaler till hemsidor och t.ex. medicinska läroböcker.

Som exempel översätter vi: avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, dokument för kliniska studier, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, webbplatser och vetenskapliga artiklar.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt medicinsk översättningsbyrå är naturligtvis avgörande för resultatet. Många medicinska översättningsbyråer hävdar att de följer en viss standard t.ex. EN-15038, en utgången standard andra följer ISO 17100 men vi menar att det är stor skillnad på att vara certifierad och att följa en standard. The Native Translator som är en del av The Translator Group är certifierad enligt ISO 17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet, detta ger dig som kund säkerhet.

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är för oss en självklarhet.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en medicinsk översättning av ett dokument eller en text till eller från turkiska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument till och från turkiska direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>